Dr. Szép Tibor

Név: Dr. Szép Tibor
Születési év: 1962
Tudományos fokozat: DSc.
Beosztás: egyetemi tanár
Intézeti elérhetőség
Szobaszám: 320
Telefon: 2126 mellék
E-mail cím: szep.tibor@nye.hu
Fogadóóra: szerda 10:00-11:00
 
Rövid bemutatkozás
 
Nyíregyházán születtem és gyerekkorom nyarait szüleim Császárszálláson lévő hétvégi telkén töltöttem, ahol a madarak megfigyelése, a nyírségi tájra jellemző kis nádasok (nyírek) legelők és fasorok felfedezése nyűgözött le. Középiskolás koromban tudtam bekapcsolódni a Legány Bandi bácsi vezette tiszavasvári madarász közösség révén a Magyar Madártani Egyesület (MME) munkájába, ahol a madarak gyűrűzésével, a megfigyelésével megszerezhető ismeretek, vizsgálatok, természetvédelemi munkák, táborok és baráti közösségek nagy hatással voltak további érdeklődésemre és mindennapjaimra. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztem biológusként 1986-ban. Az MME egy pályázatot nyert 1987-ben a madárgyűrűzési adatok számítógépes adatbankjának kialakítására. Ekkor jelentek meg az első komolyabb teljesítményű PC-k hazánkban, és arra a megtisztelő lehetőségre nyílt módom, hogy e feladatot ellássam és ugyanakkor számos madarakkal kapcsolatos kutatást indíthassak be és végezhessek. Madarász barátainkkal ekkortól indítottuk meg a Tiszán fészkelő partifecskék monitoring célú felmérését és gyűrűzését amelyet immáron nemzetközileg a vonuló madarak állományát vizsgáló legjelentősebb hosszú távú kutatások között tartanak számot e sokakat érdeklő tudományterületen. Az MME keretében kezdtem meg a hazai fészkelő madárállomány helyzetét követő madár monitorozó programok kifejlesztését, amelyek napjainkra hazánk legnagyobb monitorozó adatbázisával rendelkeznek. 1994-ben kaptam lehetőséget arra, hogy a főiskolán dolgozhassam és folytathassam a széleskörű nemzetközi és hazai együttműködésben zajló kutatómunkámat, amelybe nagyszámú hallgató tudott eredményesen bekapcsolódni.
Jelenleg az alábbi területen végzek vizsgálatokat: - a klímaváltozásnak a vonuló madarak állományára gyakorolt hatása, - a hazai fészkelő madárfajok állományát befolyásoló tényezők detektálása és értelmezése, - a fészkelési, vonulási, telelési időszakokon átnyúló hatások, - kistestű énekesmadarak vonulási és telelési területének azonosítását lehetővé tevő új módszerek (geolokátor, tollak kémiai, fizikai elemzése) fejlesztése és tesztelése, - a telepes fészkelés szerepe a partifecske szaporodási sikerére.
 
 
Rövid szakmai önéletrajz
 
Képzettség
Okleveles Biológus, Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, 1986
Egyetemi Doktor, Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, 1990
Biológia Tudományok Kandidátusa, MTA Doktori Tanács, 1996
MTA Doktora, MTA Doktori Tanács, 2009
 
Beosztás
Főiskolai tanár
 
Kutatási terület
- Vonuló madarak állományát befolyásoló hatások monitoringja és modellezése
- Madarak szociális magatartásformáiban szerepetjátszó ökológiai és evolúciós tényezők vizsgálata a partifecske telepes fészkelésében
- Fogás-visszafogás módszerek alkalmazása a populációdinamikai folyamatok vizsgálatában
- Regionális, országos és nemzetközi monitoring kutatások tervezése, adatgyűjtése, számítógépes adatfeldolgozásának fejlesztése
- Kémiai markerek alkalmazását a madarak tollvedlő területeinek vizsgálatában
 
 
Főbb publikációk
Szép T. 1995. Relationship between West-African rainfall and the survival of Central-European sand martins Riparia riparia. IBIS 137: (2)162-168. IF: 0.850
 
Szép T, Møller AP. 1999. Cost of parasitism and host immune defence in the sand martin Riparia riparia: a role for parent-offspring conflict? OECOLOGIA 119: (1)9-15. IF: 2.159
 
Møller AP, Szép T. 2002. Survival rate of adult barn swallows Hirundo rustica in relation to sexual selection and reproduction. ECOLOGY 83: (8)2220-2228. IF: 3.918
 
Szép T, Møller AP, Vallner J, Kovács A, Norman D. 2003. Use of trace elements in feathers of sand martin Riparia riparia for identifying moulting areas. J AVIAN BIOL 34: (3)307-320. IF: 1.472
 
Saino N, Szép T, Romano M, Rubolini D, Spina F, Møller AP. 2004. Ecological conditions during winter predict arrival date at the breeding quarters in a trans-Saharan migratory bird. ECOL LETT 7: (1)21-25. IF: 3.914
 
Møller AP, Mousseau TA, Milinevsky G, Peklo A, Pysanets E, Szép T. 2005. Condition, reproduction and survival of barn swallows from Chernobyl. J ANIM ECOL 74: (6)1102-1111. IF: 3.399
 
Møller AP, Szép T. 2005. Rapid evolutionary change in a secondary sexual character linked to climatic change. J EVOLUTION BIOL 18: (2)481-495. IF: 3.332
 
Pauliny A, Wagner RH, Augustin J, Szép T, Blomqvist D. 2006. Age-independent telomere length predicts fitness in two bird species. MOL ECOL 15: (6)1681-1687. IF: 4.825
 
Szép T, Hobson KA, Vallner J, Piper SE, Kovács B, Szabó DZ, Møller AP. 2009. Comparison of trace element and stable isotope approaches to the study of migratory connectivity: an example using two hirundine species breeding in Europe and wintering in Africa. J ORNITHOL 150: (3)621-636. IF: 1.476
 
Szabó ZD, Szép T. 2010. Breeding dispersal patterns within a large Sand Martin (Riparia riparia) colony. J ORNITHOL 151: (1)185-191, IF: 1.476*
 
Oktatással és kutatással kapcsolatos szakmai tisztségek, elismerések, kitüntetések, ösztöndíjak
- 'Magyary Zoltán' posztdoktori ösztöndíj, 1997-1999
- Fődíj a Junior Chamber Magyarország "Tíz kiemelkedő fiatal" pályázatán, Tudományos Eredmények kategóriában, 1998
- Chernel István emlékérem, Ornitológiai, Természetvédelmi munkáért, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület díja, 1998
- Széchenyi Professzori ösztöndíj, 2000-2004
- Petényi Salamon János díj, Ornitológiai kutatómunkáért, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület díja, 2001
- Mestertanár Aranyérem, OTDK 2007
- Tudományért-Művészetért kitüntetés, Nyíregyházi Főiskola 2008
 
Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
- Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, elnökségi tag
- Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai bizottságának tagja
- MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Természetvédelmi bizottság
- Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete
- British Ecological Society
- Aquila ornitológiai tudományos folyóirat szerkesztőbizottsága
 
Nyelvismeret
Angol (középfok), Német (alapfok)
 

 

shadow