Dr. Szabó Sándor

Név: Szabó Sándor (1966)
Beosztás: Ph.D.
Tudományos fokozat: főiskolai tanár
Tanszéki elérhetőség
Szobaszám: 402
Telefon: 2289
E-mail cím: szabo.sandor@nye.hu
Fogadóóra: Hétfő 10:00-12:00
 
Rövid bemutatkozás

Belső-Somogy szívében nőttem fel egy erdei tanyán. Középiskolás koromtól egyre nagyobb hatást gyakorolt rám a környék, de legfőképpen a közeli Baláta-tó ősláp természeti szépsége, gazdag állatvilága. Innét nyílegyenes –bár nem éppen kikövezett- út vezetett Debrecenbe, a KLTE biológus szakára. Egyetemi hallgató koromtól amatőr sziklamászóként és utazóként már egyre jobban kitárult előttem a világ. Társaimmal, közük az akkori növénytan tanárommal „felfedeztük”, a távolabbi egzotikus tájak növényvilágát is. Mindemellett egyre inkább gyakorlatorientált kutatási témák kezdtek érdekelni. Jelenleg kísérleti módszerekkel arra keresek választ, hogy milyen folyamatok okozzák, hogy a vízinövények közötti versenyben egyik növénycsoport akár teljesen kiszorítja a másikat. A vizsgálatokat kontrolált fény és hőmérséklet viszonyok között végezzük el úszó és alámerült hínárnövényeken.

Kedved van belenézni, hogyan lehet nevelni és gondozni vízinövényeket?

Kíváncsi vagy, hogy hogyan lehet akár 50-100 akváriumból álló vízinövényes kísérletet elegáns módon megtervezni, beállítani és kiértékelni? Ha a válaszod IGEN, akkor itt az ideje, hogy felvedd velem a kapcsolatot. Életelemem a mozgás, szeretek futni, napi szinten jógázok.

Rövid szakmai önéletrajz

Képzettség

Okleveles biológus,

PHD Biológia, Vízi ökológia 1998,

Nezetközi jógaoktató (YDL), 2004

Habilitáció, SZIE Biológiai Tudományi Doktori Iskola 2017

Beosztás (eddigi munkaköri besorolások, beosztások)

Főiskolai tanár

Kutatási terület (rövid leírása)

• Jelenleg kísérleti módszerekkel arra keresem a választ, hogy milyen folyamatok okozzák azt, hogy a vízinövények közötti versenyben az egyik növénycsoport akár teljesen kiszorítja a másikat. • Vizsgálom, hogy az eutrofizáció és a globális felmelegedés hatására milyen irányban változnak a vízinövény közösségek közötti kölcsönhatások. • Legújabb kutatásimban arra keresem a választ, hogy képesek-e a vízi makrofitonok a ritkaföldfémek biofiltrációjára. A vizsgálatokat kontrolált fény és hőmérséklet viszonyok között végezzük el szabadon úszó és gyökerező hínárnövényeken.

Főbb publikációk

Az elmúlt 5 év 5 legfontosabb publikációi:

Szabó, S., Peeters, ETHM., Borics, G., Veres, S., Nagy, PT., Lukács, BA (2020): The ecophysiological response of two invasive submerged plants to light and nitrogen. Frontiers in Plant Science 10, 1747. IF 4,106 D1

Szabó S, Peeters ET, Várbíró G, Borics G, Lukács BA 2019. Phenotypic plasticity as a clue for the invasion success of the submerged aquatic plant Elodea nuttallii, Plant Biology 21: 54-63. IF: 2,393 Q1

Lukács BA, E.-Vojtkó A, Erős T, Molnár VA, Szabó S, Götzenberger L. 2019. Carbon forms, nutrients and water velocity filter hydrophyte and river-bank species differently: A trait-based study, Journal of Vegetation Science 30: 471-484. IF: 2,944 D1

Koleszár G, Fedor N, Szabó S 2019. Limitáló tényezők a szubmerz és emerz hínárnövények versenyében, Hidrológiai Közlöny 99: 48-52.

Braun M, Zavanyi G, Laczovics A, Berényi E, Szabó S 2018. Can aquatic macrophytes be biofilters for gadolinium based contrasting agents?, Water Research 135: 104-111. IF: 7,913 D1

Ezt megelőző 5 egyéb, szakmai szempontból fontos publikációi:

Szabó S, Scheffer M, Roijackers RMM, Valuto B, Braun M, Nagy PT, Borics G, Zambrano, L 2010. Strong growth limitationof floating plant (Lemna gibba) by a submerged macrophyte (Elodea nuttallii) under laboratoty conditions. Freshwater Biology 55: 681–690. IF: 3,082

Szabó S, Roijackers RMM, Scheffer M, Borics G 2005. The strength of limiting factors for duckweed during algal competition. Archiv für Hydrobiologie 164:127-140. IF: 1,324

Scheffer M, Szabó S, Gragnani A, van Nes EH, Rinaldi S, Kautsky N, Norberg J, Roijackers RMM, Franken RJM 2003. Floating plant dominance as a stable state. PNAS of the USA 100: 4040-4045. IF: 10,272

Szabó S, Roijackers RMM, Scheffer M 2003. A simple method for analysing the effects of algae on the growth of Lemna and preventing the algal growth in duckweed bioassays. Archiv für Hydrobiologie 157: 567-575. IF: 1,261

Szabó S, Braun M, Borics G 1999. Elemental flux between algae and duckweeds (Lemna gibba) during competition. Archiv für Hydrobiologie 146: 355-367. IF: 1,280

Oktatással és kutatással kapcsolatos szakmai tisztségek, elismerések, kitüntetések, ösztöndíjak

Biológia BsC szakfelelős 2015-től

Tudományért és Művészetért Díj 2017, Nyíregyházi Egyetem, Tudományos Bizottságának díja

Bólyai János Kutatási ösztöndíj 2003-2005.

• Széchenyi István Ösztöndíj Alapítvány külföldi kutatói ösztöndíja (9 hónap) Wageningen University Dept. of Environmental Sciences,

1999

• Wageningen Institute for Environment and Climate Research (WIMEK 2001-029) posztdoktori ösztöndíja, 2001 (9 hónap)

• NATO Senior Researcher posztdoktori ösztöndíj, Wageningen University Dept. of Environmental Sciences, 2001-2002, (3 hónap)

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Nemzetközi szakmai kapcsolat a Wageningen University (WUR) vízi ökológia tanszékével, az Ökológiai Kutatóközpont Tiszakutató Osztályával, az Atommagkutató Intézet Környezetanalitikai Laboratóriumával ahol közös hidrobiológiai kutatások is folynak.

Részvétel kutatási pályázatokban

2018-2021 Növényi inváziót érintő kérdések ökológiai vizsgálata felszíni vizekben/ ökológia. NKFI, FK18 127939. Témavezető Lukács Balázs András.

2019-2022 Milyen szerepet játszanak a tavon belül zajló metaközösségi folyamatok a fitoplankton diverzitásának alakításában sekély, eutróf tavakban?/ökológia NKFI OTKA, K19 132150 Témavezető Borics Gábor.

Nyelvismeret: Angol középfok

shadow