Dr. Halász Judit

Név: Dr. Halász Judit
Születési év: 1973
Beosztás: főiskolai adjunktus
Tudományos fokozat: Ph.D
Tanszéki elérhetőség
Szobaszám: B. 414
Telefon: 2267
E-mail cím: halasz.judit@nye.hu
Fogadóóra: csütörtök 12:00-14:00
 
Rövid bemutatkozás
 
Mindig is érdekelt a biológia és a környezetvédelem, ezért elvégeztem a Debreceni Egyetem biológia-környezettan szakát, szakdolgozatomat hidrobiológiából írtam. 2004-ben Környezetvédelmi Ökológus diplomát szereztem. A Főiskolán a növényélettan oktatásába kapcsolódtam be először, majd ezt követte a mikrobiológia, a mikrobiológián belül is annak környezetvédelmi vonatkozásai. A Ph.D fokozatomat 2009-ben szereztem a Debreceni Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában, témám a Hulladéklerakók mikrobiológiai szempontú jellemzése volt. Az első diplomám biológia-környezettan szakon tanári diploma volt, mégsem gondoltam arra, hogy valamikor tanítani fogok. Az élet mégis így hozta, biztosan nem véletlenül, ma már élvezem a tanítást, a hallgatókkal való foglalkozást. Igyekszem nyitott, segítőkész légkört teremteni, a hozzám forduló hallgatókat segíteni, önállóságra a saját útjuk megtalálására ösztönözni. Fontosnak tartom, hogy megértsék az első látszatra kicsinek tűnő dolgok, tettek is nagyon fontosak az egész szempontjából, akár a környezetvédelemről akár az életről van szó.
 
 
Rövid szakmai önéletrajz
 
Képzettség
1998-2003 Debreceni Egyetem Okleveles Biológia-környezettan szakos tanár
2003-2004 Debreceni Egyetem Környezetvédelmi ökológus
2003-2006 Debreceni Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Ph.D fokozat
 
Beosztás
2003-2006 óraadó
2006-2007 főiskolai tanársegéd
2007-         főiskolai adjunktus
 
Kutatási terület
A kutatási területem a mikrobiális ökológián belül a mesterségesen befolyásolt, szennyezett talajok és üledékek állapotának, összetételének kémiai, mikrobiológiai vizsgálata. A kutatás részét képezi a talaj összetételének, nehézfém és szennyező anyag tartalmának vizsgálatát. Ezek a vizsgálatok adják a hátterét a talaj mikrobiológiai állapotának felmérésére a szennyező anyagok függvényében. A módszerek magukba foglalják a talaj mikrobiális közösségének mennyiségi, minőségi összetételének vizsgálatát hagyományos és egy molekuláris biológiai módszer segítségével. A talajenzim vizsgálatok kiegészítik a mikrobiológia vizsgálatokat, melyek jól jellemzik a talaj mikrobiális közösségének aktivitását, illetve indikátorként szolgálnak a talaj szennyeződés hatásvizsgálatában.
 
Főbb publikációk
Az elmúlt 5 év 5 legfontosabb publikációi:
 
Halász J.L., Kotroczo Zs., Tóth M.D., Balázsy S. (2010) Effect of pollution in the flora, microflora and soil enzyme activities near to the Upper-Tisza. Studia Universitatis "Vasile Goldis" Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series) (in press).
 
Halász J.L., Balázsy S. (2010) The metal uptake of plants on the landfill sites in bereg county Studia Universitatis "Vasile Goldis" Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series) (in press).
 
Kotroczó Zs., Halász J.L., Krakomperger Zs., Fekete I, Tóth M.D., Vincze Gy., Varga Cs., Balázsy S., Tóth J.A.. (2008) Erdőtalaj szerves-anyag mennyiségének változása avarmanipulációs kísérletek hatására (Síkfőkút Project). Talajvédelem Különszám. 431-444.
 
Tóth, M.D., Halász, J.L., H.E.A.F. Bayoumi Hamuda, Balázsy S. (2009) Phyllospheric microbial populations of ragweed (Ambrosia elatior L.) plant grown in toxic metal contaminated areas. Archives of Agronomy and Soil Science. Volume 55, Issue 2, 217-231.
 
Kotroczó, Zs., János I., Vincze Gy., T. Hörcsik Zs., Halász J.L., (2010) Comparative water qualities studies on artificial water flows in Nyírség region (Hungary). Studia Universitatis "Vasile Goldis" Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series) (in press)
 
Ezt megelőző 5 egyéb, szakmai szempontból fontos publikációi:
 
Halász, J.L., Szathmáry, M., Tóth, M. D., Dinya, Z., Balázsy, S. (2008). Effect of pollution in the fatty acid composition of soil Bacillus strains. Cereal Research Communications. Volume 36, Suppl. 1827-1831.
 
Tóth, M. D., Halász, J.L., Kotroczó, Zs., Vincze, Gy., Simon, L. (2008). Effect of cadmium, nickel, copper and zinc on metal uptake of ragweed (Ambrosia elatior L.) in pot experiments. Cereal Research Communications. Volume 36, Suppl. 619-623.
 
Fekete, I., Varga, Cs., Halász, J.L., Krakomperger, Zs., Krausz, E. (2008). Study of litter decomposition intensity in litter manipulative trials in Síkfőkút cambiols. Cereal Research Communications. Volume 36, Suppl. 1779-1783.
 
Halász, J. L., Chonka, I., Tóth, M. D., Boyko, N., Balázsy, S. (2008) Microorganisms and enzyme activites in soil ont he landfill sites in Bereg county. Archives of Agronomy and Soil Science, Volume 54, Issue 5, 465–479.
 
Halász J.L., Kotroczó Zs., Tóth M.D., Vince Gy., Boyko N., Balázsy S. (2008) Hulladéklerakók talaj mikroorganizmus közösségeinek és enzim aktivitásának vizsgálata a Felső-Tisza árterein. Talajvédelem Különszám. 281-291.
 
Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Magyar Talajtani Társaság tag
Magyar Mikrobiológiai Társaság tag
 
 
Nyelvismeret: angol középfok, német középfok
 
shadow