Dr. Fekete István

Név: Dr. Fekete István
Születési év: -
Beosztás: Ph.D
Tudományos fokozat: főiskolai adjunktus
Intézeti elérhetőség
Szobaszám: B315
Telefon: 2294
E-mail cím: feketeist@freemail.hu
Fogadóóra: kedd: 14:30-15:00, csütörtök: 11:30-12:00

 
Rövid bemutatkozás
 
(néhány soros bemutatkozás a hivatalos szakmai adatokat megelőzően, olyan jellemző információk önmagunkról, amelyet közölni szeretnénk az érdeklődők számára)
 
 
Rövid szakmai önéletrajz
 
Azeddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak: Biológiai alapismeretek II., Földtudományi alapismeretek II., Környezeti Földtudomány I., Környezeti Földtudomány II., Természetvédelem I., Természetvédelem II., Ökoturizmus., Terepgyakorlat.I., Környezeti mikrobiológia., Terepgyakorlat II., EU környezetpolitikája, Mikrobiális ökológia, Természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció I., Természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció II., Tájökológia, Környezettani alapismeretek, Alkalmazott ökológia,  
A felsőfokú oktatásban töltött idő 11 év,
oktatás idegen nyelven: Microbial ecology (A Nyíregyházi Főiskolán Erasmus-os hallgatóknak)
 
Korábbi Kutatási témák: Az Alpok periglaciális felszínformáinak tanulmányozása (szakdolgozati téma) Egy hazai transzgénikus búza fajta előállításában való közreműködés a biológusi diploma dolgozatomhoz, Sivatagi területek felszínfornáinak és ökológiai állapotának tanulmányozása (Észak-Afrika, a Közel-Kelet, Kelet-Ázsia és Észak-Amerika területén), sivatagosodási folyamatok.
 
Képzettség
biológia-földrajz szakos tanár, KLTE, 1996, geográfus, KLTE, 1999, biológus, KLTE, 1999,) PhD köryezettudomány (2009): Avarkezelések hatása a síkfőkúti DIRT parcellák talajainak mikrobiális aktivitására és szerves anyag tartalmára
 (az oktató eddig szerzett végzettségei, itt lehet fölsorolni a tudományos fokozat (fokozatok) címét, tudományterületét stb.)
 
Beosztás (eddigi munkaköri besorolások, beosztások)
Főiskolai Tanársegéd,2002-2008
Főiskolai Adjunktus, 2008-
 
Kutatási terület (rövid leírása)
A talajok biológiai aktivitásának vizsgálata erdő területeken, bányrekultivációs területeken (pl. a bükkábrányi külszíni fejtés rekultivációs területén) és szennyezett területeken (kolontári veresiszap katasztrófa helyszínén)
 
 
Főbb publikációk

Fekete I, Zs. Kotroczó, Cs. Varga, R. Hargitai, K. Townsend, G. Csányi, G. Várbiró. 2012. Variability of organic matter inputs affects soil moisture and soil biological parameters in a European detritus manipulation experiment. Ecosystems 15:792-803. DOI: 10.1007/s10021-012-9546-y [IF: 3,495(2011)]

 

Fekete, I., Cs. Varga, Zs. Kotroczó, J. A. Tóth, G. Várbiró. 2011. The relation between various detritus inputs and soil enzyme activities in a Central European deciduous forest. Geoderma 167-168: 15-21. DOI:10.1016/j.geoderma.2011.08.006 [IF: 2,318]

 

Kotroczó Zs, Zs. Veres, I. Fekete, M. Papp, J. A. Tóth (2012): Effects of Climate Change on Litter Production in a Quercetum petraeae-cerris Forest in Hungary. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 8:31-38. DOI: 10.2478/v10303-012-0003-6

 

Fekete, I., Zs. Kotroczó, Cs. Varga, Zs. Veres, Zs. Krakomperger, J. A. Tóth (2011): Effects of DIRT treatments on the enzyme activities of the soil in Sikfokut site. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii. 21 (4): 779-784.

 

Fekete I, ZS. Kotroczó, Cs. Varga, Zs. Veres, J. A. Tóth. 2011. The effects of detritus inputs on soil organic matter content and carbon-dioxide emission in a Central European deciduous forest. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 7: 87-96.

 

Tóth, J. A., P. T. Nagy, Zs. Krakomperger, Zs. Veres, ZS. Kotroczó, S. Kincses, I. Fekete, M. Papp, K. Lajtha 2011. Effect of litter fall on soil nutrient content and pH, and its consequences in view of climate change (Síkfőkút DIRT Project). Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 7: 75-86.

 

Fekete I., Varga Cs., L. Halász J., Krakomperger Zs., Kotroczó Zs., Tóth J. A. 2011. Avarkezelések hatása egy cseres-tölgyes erdő talajainak enzimaktivitására. Talajvédelem Különszám: 195-202.

 

Kotroczó Zs., Veres Zs., Fekete I., Krakomperger Zs., Vasenszki T., Tóth J. A. 2011. Szerves anyag manipuláció hatása a talajlégzésre, nedvességre és a β-glükozidáz enzim aktivitásra öt- és tíz év után. Talajvédelem Különszám: 221-228.

 

Kotroczó, Zs., G. Koncz, J. L. Halász, I. Fekete, Zs. Krakomperger, M. D. Tóth, S. Balázsy, J. A. Tóth 2009. Litter decomposition intensity and soil organic matter accumulation in síkfőkút dirt site. Acta Microbiologia Immunologica Hungarica 56 (Suppl) 53-54.

 

Kotroczó Zs., L. Halász J., Krakomperger Zs., Fekete I., D. Tóth M., Vincze Gy., Varga Cs., Balázsy S., Tóth J. A. 2008. Erdőtalaj szerves-anyag mennyiségének változása avarmanipulációs kísérletek hatására (Síkfőkút Project). Talajvédelem Különszám: 431-440.

 

Kotroczó, Zs., I., Fekete, J. A., Tóth, B., Tóthmérész, S., Balázsy (2008): Effect of leaf- and root-litter manipulation for carbon-dioxide efflux in forest soil. Cereal Research Communications 36 (Suppl): 663-666. DOI:10.1556/CRC.36.2008.Suppl. 1.

 

Varga, Cs., I., Fekete, Zs., Kotroczó, Zs., Krakomperger, Gy., Vincze. 2008. The Effect of litter on soil organic matter (SOM) turnover in Síkfőkút site. Cereal Research Communications 36 (Suppl): 547-550. DOI: 10.1556/CRC.36.2008.Suppl.1.

 

Fekete, I., Varga, Cs., Kotroczó, Zs., Krakomperger, Zs., Tóth, J. A. 2007. The effect of temperature and moisture on enzyme activity in Síkfőkút Site. Cereal Research Communications Volume 35 (2): 381-385. DOI 10.1556/CRC.35.2007.2.54 [IF: 1,190]

 
 
Oktatással és kutatással kapcsolatos szakmai tisztségek, elismerések, kitüntetések, ösztöndíjak
(Nemzetközi kurzusokon, külföldi intézetekkel közös projekteken való részvétel):
2000 Kína (Wuwei Desert Research Institute) az ENSZ és a kínai kormány által szervezett nemzetközi tudományos kurzus.
2002 USA (Oregon State University, Corvallis,) a TeT alapítvány támogatásával)
2002 Izrael (
Ben Gurion University, Sde Boker.) A biodiverzitás megőrzésről tartott nemzetközi Mashav kurzus résztvevőjeként)
2005 Skandinávia (Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, A növény – talaj – mikroba kapcsolatokról tartott nemzetközi kurzus résztvevőjeként)
 
 
Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Szakmai együttműködés az Oregon State University kutatóival a nemzetközi DIRT (Detritus Input and Removal Treatments) Project keretein belül.
 
 
Nyelvismeret
Angol állami középfokú nyelvizsga, német állami alapfokú nyelvizsga
 
 
 

 

shadow