Biodiverzitás monitorozás II. (KVB2112L) gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Környezettudomány alapszak
Természetvédelmi monitorozó szakirány
Biodiverzitás monitorozás II. (KVB2112L) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1.
Hazai rendszeresen működő biodiverzitás monitorozó munkák áttekintése, Ritka és telepesen fészkelő madárfajok monitorozásának (RTM), fehér gólya, fecskefigyelő, középfeszültségű oszlopokkal kapcsolatos pusztulások felmérési programjainak terepi módszerei, Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) terepi módszerei, az önálló munkában végzendő monitorozó munkák kiválasztása
 
2.
Az ismertetett és alkalmazandó módszerek terepi, adatfeldolgozási és értékelési ismereteinek ellenőrzése az önálló munka megkezdése előtt
 
3.
Önálló monitorozó munka az előzetesen egyeztetett területen és monitorozó program keretében, Önálló monitorozó munka bemutatása
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező, a terepi felmérő munka önálló munka keretében valósul meg
A félévi ellenőrzések követelményei:
Terepi jegyzőkönyvek bemutatása és értékelése, 1 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
A ZH-k, valamint a terepi jegyzőkönyvek során szerzett jegyek átlaga alapján
 
ZH-k, felismerési feladatok és terepi jegyzőkönyvek során megszerezhető maximális pontszámok alapján az alábbi százalékos értékek alapján történik az értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
Horváth, F., Korsós, Z., Kovácsné Láng, E., Matskási, I. (eds) (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kézikönyvsorozat kötetei. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest
Szép T, Nagy K (2002) Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) 1999-2000. Budapest: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Ajánlott weboldalak:
http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm a gyakorlattal kapcsolatos háttéranyagok, multimédiás segédletek
A biodiverzitás monitorozási programokat ismertető alábbi szakmai honlapok
 
 
 

 

shadow