Biodiverzitás mérése (KVM2117L) gyakorlat

2016/2017 I. félév
környezettan-tanár MA szak
Biodiverzitás mérése (KVM2117L) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A sokféleség szerepe és jelentősége a biológiában. Ökológiai, természetvédelmi és társadalmi szempontú értékelése a biodiverzitásnak. Miért fontos a diverzitás? Direkt és indirekt értékek. Diverzitás és az ökológiai folyamatok kapcsolata. A biodiverzitás értelmezése, alapfogalmak a biodiverzitás mérésével kapcsolatban. A diverzitás mérésére szolgáló módszerek rövid áttekintése. Fajszám-terület összefüggések, lokális és regionális diverzitás összefüggése. Diverzitás és a környezeti változók kapcsolata. Országos léptékű biodiverzitás mérő, monitorozó vizsgálatok. Önálló munka keretében összehasonlítandó erdőrészletek kiválasztása az elvégzendő munka részleteinek egyeztetése.

 

2.

Önálló monitorozó munka az előzetesen egyeztetett erdő részleteken, megadott módszerekkel a biológiai sokféleség kvantitatív és kvalitatív bélyegeken alapuló mérésére, valamint a vizsgált erdőrészletek összehasonlítására a mérési adatok alapján

 

3.

Biodiverzitás mérésben alkalmazott alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek ellenőrzése.

 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező, a terepi felmérő munka önálló munka keretében valósul meg
A félévi ellenőrzések követelményei:

Terepi jegyzőkönyvek bemutatása és értékelése, 1 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

2
Az érdemjegy kialakítás módja:

A ZH-k, valamint a terepi jegyzőkönyvek során szerzett jegyek átlaga alapján
 
ZH-k, a terepi jegyzőkönyvek során megszerezhető maximális pontszámok alapján az alábbi százalékos értékek alapján történik az értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó

90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

Horváth, F., Korsós, Z., Kovácsné Láng, E., Matskási, I. (eds) (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kézikönyvsorozat kötetei. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest
Pásztor E. és Oborny B. (szerk). 2007. Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Standovár T., Primack, R.B. 2001. A Természetvédelmi biológia alapjai.
Szép T., Margóczi K., Tóth A. (2011) Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8
Ajánlott weboldalak:

A gyakorlattal kapcsolatos háttéranyagok, multimédiás segédletek
A biodiverzitás monitorozási programokat ismertető alábbi szakmai honlapok
 
 
 

 

shadow