Környezettechnológia II. KVB1304 előadás

2010/2011 II. féléves

Környezettan alapszak

Környezettechnológia II. KVB1304 előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
A környezet közgazdaságtani értelmezése. Környezetgazdaságtan. A gazdaság szereplői. A termelés és fogyasztás környezeti problémái. Házi dolgozat témájának kiválasztása.
 
A házi dolgozat (8-10 oldal) beadási határideje április első hete.
2
A környezetgazdaságtan tudomány terület kialakulása és fejlődése.
A környezet és gazdaság kapcsolatrendszerének makro és mikroökonómiai összefüggései.
 
3
Termelési lehetőségek határgörbéje. A gazdasági teljesítmény mérésének alapproblémái I.
 
4
A gazdasági teljesítmény mérésének alapproblémái II.
 
5
A környezetszennyezés gazdaságtana.
 
6
Környezeti externáliák.
 
 
7
 Környezeti externáliák. Esettanulmányok
 
8
1. ZH.; A környezet közgazdaságtani értelmezése. Környezetgazdaságtan. A gazdaság szereplői. A termelés és fogyasztás környezeti problémái. Termelési lehetőségek határgörbéje. A gazdasági teljesítmény mérésének alapproblémái. Környezeti externáliák témákból
 
9
Természeti erőforrások gazdaságtana
Esettanulmányok
Házi dolgozat beadási határidő.
Órakeretben, a házi dolgozatban feldolgozott témát, kiselőadás szerűen 5 percben ismertetni is kell (A-K kezdőbetűs hallgatók)
10
Közvetlen (vagy normatív) szabályozás
Közvetett (vagy gazdasági) szabályozás
Órakeretben, a házi dolgozatban feldolgozott témát, kiselőadás szerűen 5 percben ismertetni is kell (L-Ö kezdőbetűs hallgatók)
11
Környezeti kockázatok, környezetbarát termékek
Esettanulmányok
 
Órakeretben, a házi dolgozatban feldolgozott témát, kiselőadás szerűen 5 percben ismertetni is kell (P-ZS kezdőbetűs hallgatók)
12
2. ZH.; Környezeti kockázatok, környezeti menedzsment. A környezetvédelem szabályozása. Környezetbarát vállalatirányítás. Esettanulmányok. témákból 30 percben, a tárgy keretében elhangzott előadások és a kötelező irodalmak alapján.
 
 
13
Gyakorlati jegy megállapítása
A félév értékelése
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:
2 ZH a félév során és 1 házi dolgozat beadása és prezentálása
A tantárgyhoz rendelt kredit:
1
Az érdemjegy kialakítás módja:
A két zárthelyi dolgozat és házi dolgozat eredményét figyelembe véve (átlagolva) kerül megállapításra a gyakorlati jegy.
 Az eredményes gyakorlati jegy megállapításához mindkét zárthelyi dolgozat és a házi dolgozat érdemjegye legalább elégséges kell legyen.
Az elégtelen gyakorlati jegy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzítetteknek megfelelően javítható.
Kötelező és ajánlott irodalom:
Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai Bologna-Tankönyvsorozat Aula Kiadó, 2007
Kerekes Sándor - Fogarassy Csaba: Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés
Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai
Szlávik János (szerk.):Környezetgazdaságtan Typotex Bp. 2007
Dr. Borda Jenő, Dr. Lakatos Gyula, Dr. Szász Tibor: Környezetvédelem (Ipari környezetvédelem, Környezetgazdaságtan), Kossuth Egyetemi kiadó, Debrecen (2003)
Szlávik János – Valkó László: Környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment
 
Ajánlott weboldalak:
 
 
 
shadow