Vízminősítés (BIB 2317) előadás

2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak
Hidrobiológus  szakirány
Vízminősítés (BIB 2317) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
A minőség és a jóság fogalmának értelmezése. A hagyományos felfogások kritikai elemzése.
 
2
Vizek minősége, vízhasználati célok. A vízminőség fogalmának absztrakt és konkrét értelmezése.
 
3
Biológiai vízminősítés.
 
4
A vízminősítés folyamata, mintavétel célja.
 
5
Vízvizsgálati szabványok
 
6
Biomonitoring, ökológiai vízminősítés.
 
7
A vízminőség biológiai, infra- és szupraindividuális, ill. szünfenobiológiai és ökológiai értelmezése és jellemzési lehetőségei.
 
8
A szünbiológiai indikáció elve. A struktúra és a funkció fogalma és viszonya.
 
9
Vízminősítés a vízi makroszkópikus gerinctelen élőlény együttesekkel.
 
10
A vízminőséget befolyásoló tényezők. Kategorizálási lehetőségek, terhelések.
 
11
Szabályozások. A vízminőséi állapot jellemzése és a megengedhető terhelésekre vonatkozó szabályok.
 
12
Az élőbevonat vizsgálata és felhasználása a vízminősítésben.
 
 
13
Látogatás a vízminőséget vizsgáló laboratóriumokban.
 
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:
nincs
A tantárgyhoz rendelt kredit:
3
Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
  • Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 100 pont
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:
Juhász-Nagy P. 1980: A környezetvédelem ökológiai alapjai. – MTA biol. Tud. Oszt. Közlem. XXII(1979)/3–4: 297–309.
Dévai Gy. (szerk.) 1992: Vízminőség és ökológiai vízminősítés. – Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 4, 240 pp.
Felföldy L. 1987: A biológiai vízminősítés. 4. kiad. In: Vízügyi Hidrobiológia 16. – VGI, Budapest, 258 pp.
 
 
 
 

 

shadow