BIO1004L, BBI1104L Növényszervezettan

Növényszervezettan – BIO1004L, BBI1104L

2021/2022 I. félév

TEMATIKA 

Alkalom

Témakör

Megjegyzés

 

1.

Fénymikroszkóp felépítése, működése, használata. Az algák rendszerezése és tanulmányozása. A virág anatómiája. A levelek morfológiája, módosulatai. A termés anatómiája.

 

 

 

2.

A növényi sejt tanulmányozása, a sejtfalvastagodás típusai. Színtestek és zárványaik. Bőrszövetredszer. Szállítószövetrendszer. Gyökér és szár szöveti felépítése, a fatest szerkezete. Levelek szövettana

Metszet és levélfelismerés

 

 

Követelmények:

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv vezetése, Metszet és levélfelismerés. A gyakorlaton kapott jegy nem javítható, nincs gyakvédésre lehetőség.

A hiányzásokat pótolni kell.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

A vizsgára bocsátás feltétele:

Legalább elégséges gyakorlati jegy, levél és termésgyűjtemény leadása.

Az érdemjegy kialakítás módja:

50 % levéltípusok, virágtípusok, terméstípusok felismerése. 50 % metszetfelismerés.

Ajánlott irodalom:

Haraszty Árpád: Növényszervezettan, 1988.

Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu

 

 

 

shadow