BCG1122, BCG1122L Egészségmegőrzés

Egészségmegőrzés (BCG1122 és BCG1122L) előadás (nappali és levelező)

2021/22 I. féléves

Szociálpedagógia alapszak

Élettan-balesetvédelem-elsősegély (BSP1111, SPB1901) előadás+szeminárium (nappali)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Téma

1.

Az egészség fogalma, az egészséget meghatározó tényezők.

2.

Az egészségmegőrzést támogató életmód alappillérei.

3.

Az egészségfejlesztés, egészségnevelés, egészségmagatartás és az egészséges életmód összefüggései.

4

A korszerű csecsemő- és kisgyermektáplálás.

5.

Járványtani ismeretek, a legfontosabb fertőző betegségek ismertetése I.

6.

Járványtani ismeretek, a legfontosabb fertőző betegségek ismertetése II.

7.

A mozgás, a személyes higiéné és a levegőztetés szerepe az egészség megőrzésében.

8.

A család és a nevelés szerepe az egészséges életvitel és a szokások kialakításában

9.

Az egészségnevelés módszerei, lehetőségei gyermekintézményekben.

10.

Táplálkozás- és élelmezés-egészségtan

11.

A szülők egészségfejlesztésének módjai. Egészségfejlesztési területek, lehetőségek.

12.

Mentálhigiénés kérdések

13.

Az egészségügyi ellátás szervezete és működése + szeminárium: hallgatói kiselőadások

14.

Ismétlés, a félév anyagának áttekintése

 

 

Követelmények

 

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint az előadások látogatása, szemináriumon a részvétel kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 beadandó, illetve kiselőadás elkészítése a félév során előre meghatározott témákból.

A tantárgyhoz rendelt kredit

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

A félév során 2 kiselőadást kell tartani és az előadások anyagát pedig word file-ban benyújtani. Ezek kerülnek értékelésre.

Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.

Ajánlott irodalom:

Péter, A. (2012): Egészségfejlesztés a bölcsődében. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 23-53.p. ISBN:978963284268

Barabás, K. (2006): Egészségfejlesztés alapismeretek. Medicina, Budapest, ISBN: 9632260341

Hidvégi, P. - Kopkáné Plachy, J.- Müller, A (2015): Az egészséges életmód. Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet, Eger, ISBN 9786155297328

Urbán, R. 2001. Útban a magatartás szempontú egészségpszichológia felé. Az egészségmagatartás pszichológiai elemzése Magyar Pszichológiai Szemle. LVI: 4, 593 622.

Henter, I., Mramurácz, É., Szabó, Zs. (2013): Táplálkozástani és élelmezéstani ismeretek, Líceum Kiadó, Eger, ISBN 9789639894907

 

 

shadow