Hidrobiológiai vizsgálati módszerek I. (BIB 2314) gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak
Hidrobológus szakirány
Hidrobiológiai vizsgálati módszerek I. (BIB 2314) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1-2
- Alapvető laboratóriumi- és balesetvédelmi rendszabályok, vegyszerhasználat
- A gyakorlatok során használt eszközök átvétele
- A féléves követelmények ismertetése
- Az oldatok készítésével kapcsolatos koncentrációszámítások gyakorlása.
 
 
3-4
A természetes vizek oldott szervetlen anyagainak meghatározása. A vizek kálcium- és magnézium-tartalmának komplexometriás meghatározása egymás mellett 0.01 M EDTA mérőoldat segítségével.
 
 
5-6
A víz lúgosságának, hidrogén-karbonát és karbonát-tartalmának meghatározása sav-bázis titrálás segítségével. 0,1 M-os KHCO3–ra faktorozott HCl mérőoldattal. Ismeretlen vízminta össz-keménységének mérése Winkler módszerével.
 
 
7-8
A vizek kloridion-tartalmának meghatározása argentometriás módszerrel, 0,01 M AgNO3 mérőoldat felhasználásával. A természetes vizek szulfátion-tartalmának jodometriás meghatározása, 0,01n, kálium-jodátra beállított nátrium-tioszulfát mérőoldat segítségével.
 
 
9-10
A természetes vizek növényi tápanyagainak meghatározása. Ismeretlen vízminta oldott reaktív foszfát tartalmának fotometriás meghatározása.
 
 
11-12
Nehézfémek, peszticidek hatásának toxikológiai vizsgálat Pseudomonas fluoreszcens teszt segítségével
 
13-14
Látogatás az ANTSZ vízkémiai és mikrobiológia laboratóriumában.
 
  
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:
A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. Minden alkalommal zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
  • ZH eredménye-k: 80 pont
  •  jegyzőkönyv ellenőrzése: 20 pont
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:
Felföldy L. 1980: A biológiai vízminősítés. 4. kiadás. In: Vízügyi Hidrobiológia 16. – VGI, Budapest.
Németh J. 1998: A biológiai vízminősítés módszerei. In: Vízi Természet- és Környezetvédelem 7. – KGI, Budapest.
 
 
 
 

 

shadow