Ökológia II (KVO1010, KVB1209, BIO1012) gyakorlat

2020/2021 II. féléves

Ökológia II (KVO1010, KVB1209, BIO1012) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

 

Bevezetés az ökológiában alkalmazott főbb terepi felmérési módszerekről, Populációnagyság becslésével kapcsolatos elméleti, gyakorlati és számítási ismeretek

Madarak 1

Fák 1

 

 

2.

 

Fák 1 ZH Madarak 1 ZH

ZH populációnagyság becslés elmélete

Számítási gyakorlat a populációnagyság becslés témájában

 

 

3.

 

Fák 2 Madarak 2

Számítási gyakorlat a populációnagyság becslés témájában

 

 

4.

 

Fák 1-2 ZH Madarak 1-2 ZH

Populációnagyság becslés ZH

 

5.

 

Fák 3 Madarak 3

Élőlényközösségek vizsgálatával kapcsolatos elméleti, gyakorlati és számítási ismeretek

Közösségek terepi felmérő munkájának bemutatása

 

6.

 

Fák 1-3 ZH Madarak 1-3 ZH

Madarak 4

ZH közösség elmélet

Számítási gyakorlat az élőlényközösségek vizsgálatának témájában

 

7.

 

Madarak 1-4 ZH

Madarak 5

Számítási gyakorlat az élőlényközösségek vizsgálatának témájában

 

8.

 

Madarak 1-5 ZH

ZH közösség számítás

 

9.

 

Erdei fásszárú fajok azonosítása és közösségük felmérése a Sóstói erdő kijelölt részein

 

10.

 

Erdei fásszárú fajok azonosítása és közösségük felmérése a Sóstói erdő kijelölt részein

 

11.

 

Erdei madárfajok azonosítása és közösségük felmérése a Sóstói erdő kijelölt részein

 

12.

 

Erdei madárfajok azonosítása és közösségük felmérése a Sóstói erdő kijelölt részein

 

13.

 

Az önállóan gyűjtött terepi felmérési adatok alapján a vizsgált erdei madárfajok közösségének jellemzése, a Sóstói erdő kijelölt részein végzett fásszárú és madár közösségek vizsgálatai alapján a különböző erdőrészletek jellemzőinek összehasonlító értékelése. A gyakorlaton végzett munka értékelése

 

14.

 

A gyakorlaton végzett munka értékelése

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező, két igazolatlan hiányzásnál több esetén a gyakorlat nem kerül értékelésre

A félévi ellenőrzések követelményei:

Zárthelyi dolgozatok és azokhoz kapcsolódó házi feladatok a gyakorlat elméleti, számítási ismereteiből. Zárthelyi dolgozatok a fásszárú növény- és erdei madárfajok felismeréséből, terepi jegyzőkönyvek értékelése.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

A gyakorlat sikeres teljesítéséhez szükséges, hogy 1- az elméleti, számítási feladatokkal kapcsolatos ZH-k átlaga és 2- a növény és madár felismerési feladatokkal, terepi jegyzőkönyvekkel szerzett jegyek átlaga külön-külön elérje minimum az elégséges (2) szintet. A sikertelen gyakorlati jegy nem javítható a vizsgaidőszakban.

 

ZH-k, felismerési feladatok és terepi jegyzőkönyvek során megszerezhető maximális pontszámok alapján az alábbi százalékos értékek alapján történik az értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Az adott ZH előtti házi feladat megoldása, annak sikere arányában 0-10%-al növelheti a megírt ZH százalékos értékét.

Ajánlott irodalom:

Pásztor E. és Oborny B. (szerk). 2007. Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Demeter, A. és Kovács, Gy. 1991. Állatpopulációk nagyságának és sűrűségének becslése. Akadémia, Budapest.

Ajánlott weboldalak:

http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm a gyakorlattal kapcsolatos háttéranyagok, multimédiás segédletek

 

 

 

shadow