Terepgyakorlat I. (KVO1026), gyakorlat

Terepgyakorlat I. (KVO1026), gyakorlat

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A terepgyakorlat egy 3 napos ÉK-Magyarország bizonyos területeit bemutató részből áll, melynek során a hallgatók eljutnak a tanulmányaikból már ismert védett természeti területekre, megfigyelhetik a jellegzetes hazai élőhelyeket, és természetes környezetükben tanulmányozhatják a védett fajokat. Ismereteket szereznek a természetvédelmi kezelésekről, az élőhely-rekonstrukció eredményeiről. Szembesülhetnek a természetvédelem napi problémáival, és képet kaphatnak a természetvédelem és a civil szféra gyakorlatban is megvalósuló együttműködési lehetőségeiről. A hallgatók gyakorlatban láthatják, hogy hogyan történik a természettudományi terepgyakorlatok előkészítése, szervezése.

Ezenkívül további egy napos kiszállások kapcsán megismerkedhetnek a terepi kutató munka különféle fázisaival a Síkfőkúti Kutatóerdő területén kiépített bázison.

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező megjelenés.

A félévi ellenőrzések követelményei:

terepi napló készítése, melyet ki kell egészíteni a felkeresett területekről talált irodalmi adatokkal.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Vester, Th: Az emberiség kincsei. Világörökségünk. Officina Nova, Magyar Könyv-klub, Budapest (1997)

Tardy J. (főszerk.): Értékőrző Magyarország – Nemzeti parkok és a világörökség részei. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, (2000)

 

Ajánlott weboldalak:

A nemzeti parkok weboldalán található leírások

 

shadow