Mikrobiológia gyakorlat BIO1015

 

Mikrobiológia GY BIO1015

Tematika és követelményei

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Munkavédelmi és egészségvédelmi szabályok.

 

2.

Sterilizálási módszerek. Táptalajok típusai, összetételük és felhasználásuk.

 

 

 

3.

Átoltás steril táptalajra.

 

4.

A tenyészetek fenntartása rendszeres átoltással.

 

 

5.

Mikroorganizmusok morfológiai jegyeinek vizsgálata, festési eljárások.

 

 

6.

Mikroorganizmusok rendszertani vizsgálata.

 

 

7.

1. ZH

 

 

8.

A környezeti hatások és a mikroorganizmusok kapcsolata (szaporodás, tenyésztés, sz

aporodás-gátlás).

 

 

9.

Antimikrobiális anyagok mikroorganizmusokra gyakorolt hatásának vizsgálata.

 

 

10.

A mikrobák és az élelmiszerhigiénia kapcsolata.

 

 

11.

Talajban élő mikrobák vizsgálata.

 

 

12.

2.ZH

 

13.

Vízben, levegőben élő mikrobák vizsgálata.

 

 

14.

Probiotikus mikroorganizmusok vizsgálata.

 

 

15.

A félév értékelése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

a gyakorlatokon való részvétel kötelező, 3 hiányzás megengedett a félév során

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 ZH a félév során

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

jegyzőkönyv értékelése

2ZH eredménye

Ajánlott irodalom:

  • Szabó I. M. (1992) A bioszféra mikrobiológiája I. p. 1-695. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN: 963-056388-6
  • Pesti M. (szerk.) (2001) Általános mikrobiológia. p. 1-295. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, ISBN: 963-9123-71-4
  • Balázsy S., Naár Z., Tóth M., Szováti I. (2002) Mikrobiológiai gyakorlatok. p. 1-150. Bessenyei Kiadó. Nyíregyháza, ISBN: 963-8385-15-8

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

shadow