Anatómia és egészségtan előadás (BAI0010)

2021/22 I. féléves

Anatómia és Egészségtan (BAI0010)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

hét

 

téma

 1.  

 

 Bevezetés az anatómia tárgy tanulásába. Az anatómia tárgya, felosztása. Az emberi szervezet felépítése. Az emberi test síkjai és irányai.

 1.  

 

 A sejt anatómiája, a szövetek típusai, jellemzői.

 1.  

 

A mozgás szervrendszere: a csontvázrendszer kialakulása, fejlődése, felépítése

 1.  

 

Az izomrendszer anatómiája

 1.  

 

A vér mint folyékony kötőszövet, a keringés szervrendszere. A magzati vérkeringés.

 1.  

 

A légzőrendszer anatómiája.

 1.  

 

 Az emésztőrendszer felépítése, a legfontosabb tápanyagok jellemzése, az anyagcsere és energiaforgalom.

 1.  

 

 A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer részei.

 1.  

 

A nemi szervek rendszere. A magzat fejlődése. Az ivarsejtek kialakulása.

 1.  

 

A belső elválasztású mirigyek szervrendszere és a szervezet hőszabályozása.

 1.  

 

Az érzékszervek anatómiája és az idegrendszer felépítése és működése.

 1.  

 

 Egészségtani ismeretek: epidemiológia, demográfia, járványtani ismeretek

 1.  

Az egészség fogalma. Az egészséges életmód dimenziói. Higiéné: környezeti higiéné; személyi higiéné otthon és a köznevelési intézményekben, a testnevelésben és a sportban. A sportolás egészségtana.

 1.  

Alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek, újraélesztés. Betegápolás otthon és a kórházban. Természetes gyógymódok.

 1.  

A népegészségtan célja, módszerei története. A magyar népegészségügy felépítése. A prevenció három szintje. Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás. Az egészség megőrzéséhez szükséges életvitel elemek (táplálkozás, mozgás, higiénia, felelős szexualitás, lelki egészség, függőségek kerülése).

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

nincs

 

A tantárgyhoz rendelt kredit

 

3

 

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

Szóbeli vizsga, Az egészségtan alapjai című netes anyag feldolgozása.

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

 

Kötelező, ajánlott irodalom:

 

Donáth Tibor: Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó, Bp., 2008. ISBN 978 963 226 132 4

Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. Medicina Könyvkiadó, Bp., 2003. ISBN 963 242 849 8

Mándi Barnabás: Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó, Bp., 2006. ISBN 963 242 861 7

Thomas O. Mccracken (szerk.): Háromdimenziós anatómiai Atlasz+CD. Scolar Kiadó, Bp., 2000. ISBN 963 9193 39 9

Szentágothai János, Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia I-III. Medicina Könyvkiadó, Bp., 2006. ISBN 963 242 564 2

 

 

 

shadow