BIO1018

Biológia osztatlan tanárképzés

Bioetika (BIO 1018) tárgy

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A félévi tematika és a szemináriumok rendjének ismertetése

 

2

A bioetika alapelvei

 

3

A társadalom elöregedésével járó problémák, hospice

 

4

Eutanázia

 

5

Öngyilkosság

 

6

Az élet keletkezése, mesterséges megtermékenyítés. A termékenységet csökkentő módszerek, fogamzásgátlás

 

7

Abortuszkérdés

 

8

Őssejtkutatás

 

9

Szervátültetés

 

10

Génmanipulációs és biotechnológiai kutatások bioetikai vonatkozásai

 

11

Génmódosított állatok és növények (egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás, környezetre gyakorolt hatás).

 

12

Génmódosított állatok és növények (egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás, környezetre gyakorolt hatás).

 

13

Állatvédelem

 

14

Záró szeminárium, a félévi munka értékelése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A szemináriumok látogatása kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A tárgy keretében a hallgatók aktív részvételére építő szemináriumi formában tárgyaljuk az egyes témaköröket. A hallgatók a félév végéig szabadon választott témakörből dolgozatot készíthetnek, melynek megfelelő színvonala esetén jó vagy jeles megajánlott érdemjeggyel válthatják ki a kollokviumot.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsga szóbeli, az előzetesen kiadott tematika és irodalomjegyzék alapján.

A teljesítmény értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Kovács J. (2006) A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. jav kiad. Medicina Könyvkiadó, Budapest, ISBN: 963 242 624 X

Polcz Alaine (2008) Ideje az öregségnek. Jelenkor kiadó, Pécs ISBN 978-963-676-439-5

Polcz Alaine (1989) A halál iskolája. Magvető Könyvkiadó, Budapest ISBN 963-14-1487-6

Pusztai Árpád, Bardócz Zsuzsa (2004) A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága. Kölcsey Intézet, Budapest ISBN 963-216-132-7

Szatmári István, Kőműves Sándor, Tóth Gábor Attila (2014) Humán embrionális őssejtkutatás. Debrecen University Press ISBN 978-963-318-417-2

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow