Környezeti kémia II. (KVO1004, KVB1204) gyakorlat

2016/2017 I. félév

Környezettan 4+1 osztatlan és Fizika BSc szak

Környezeti kémia II. (KVO1004,

KVB1204) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás

 

2.

Térfogat-, tömegmérés, oldatkészítés

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

3.

Keverékek elválasztása, adszorpciós és abszorpció

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

ZH

4.

Oldatok pH-jának meghatározása, sav-bázis indikátorok

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

5.

Különböző fémsók hidrolízisének vizsgálata

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

ZH

6.

Puffer oldatok pufferkapacitásának meghatározása

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

7.

Csapadékok és komplex vegyületek képzése

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

ZH

8.

Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen minőségi analízise

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

9.

Sósav mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározása

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

ZH

10.

Nátrium-hidroxid mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározása

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése

 

11.

Ismeretlen vízminta lúgosságának meghatározása sav-bázis titrálás

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

ZH

12.

Bemutató kísérlet

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

13.

Hiányzások pótlása

ZH

14.

A félév értékelése.

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.

Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.

A zárthelyi dolgozatok megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Ismeretlen vízminták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.

Gyakorlat teljesítésének feltételei:

A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.

A ZH-k értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Laboratóriumi segédletek I., Nyíregyházi Főiskolai jegyzet

Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó

Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó

Ajánlott weboldalak:

 

 
shadow