Környezeti földtudomány I. (KVB1205, KVO1006) előadás

2020/2021 II. féléves
Környezettan alapszak
Környezeti földtudomány I. (KVB1205, KVO1006) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1.
Tematika és a követelmények ismertetése,
 
 
2.
A talajok általános ismertetése (talajfizikai, talajkémiai és talajbiológiai alapismeretek).
 
 
3.
A talajképződés folyamatai.
 
4.
Zonális talajok
 
5.
Intrazonális talajok
 
6.
Talajeróziós, talajdegradációs folyamatok
 
7.
Szikesedés
 
8.
A talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak elméleti áttekintése, szerepe a mezőgazdasági termelésben. Talajtérképek.
 
9.
Magyarország talajföldrajzi adottságai
 
10.
Magyarország természet- és tájföldrajza. I. (földrajzi elhelyezkedése, éghajlata, A Kárpát-medence nagyszerkezeti viszonyai.)
 
 
11.
Magyarország természet- és tájföldrajza. II. (Magyarország mai domborzatának kialakulása.)
 
12.
Magyarország természet- és tájföldrajza. III.
(Vízgazdálkodási és vízrajzi jellemzők.)
 
13.
Magyarország tájegységei
 
 

 

 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
A gyakorlatokon való részvétel kötelező, az előadásokon ajánlott.
A félévi ellenőrzések követelményei:
A labor gyakorlat anyagából ZH évközben, félév végén az elméleti és gyakorlati anyagból összefoglaló írásbeli dolgozat. 
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 % közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
Martonné Erdős K.: Magyarország tájföldrajza. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.
Kerényi A. – Martonné Erdős K.: Talajtani gyakorlatok. Debrecen, KLTE 1994
Stefanovits P. - Filep Gy.- Füleky Gy.: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Bp. 1999.
Ajánlott weboldalak:
 
 
 
 

 

shadow