Sarka Lajos

Szakmai önéletrajz:

 

Rövid bemutatkozás:

 

1958-ban születtem Baktalórántházán, ahol általános iskolai tanulmányaimat végeztem. A Vasvári Pál Gimnáziumban érettségiztem, majd a BGYTKF-n szereztem matematika-kémia szakos általános iskolai tanári oklevelet. Ófehértón majd a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskolában tanítottam matematikát és kémiát, s közben szakfelügyelői majd szaktanácsadói feladatokat is elláttam. A KLTE kémiatanári szakának elvégzése után a Nyíregyházi Főiskola Kémia Tanszékének adjunktusa (1993) majd docense lettem. Oktatóként a Kémia tanítása tantárgy előadásai és gyakorlatai mellett ásványtant, kémiai alapismereteket, szervetlen és szerves kémiai gyakorlatokat egyaránt vezettem, s számos TDK és szakdolgozat konzulenseként örülhettem hallgatóim sikereinek. A Debreceni Egyetemen PhD abszolutóriumot szereztem 1998-ban, s számos cikk és előadás társszerzője vagyok. Publikációim száma meghaladja a százat. 2011-ben a Főiskola Gyakorló Iskolájába kerültem, ahol főként gimnáziumi osztályokban tanítok. Tanítványaim az Irinyi János Országos Kémiaversenyen és az OKTV is sikeresen szerepelnek. A Nyíregyházi Főiskola óraadó tanáraként továbbra is tanítok szakmódszertani tárgyakat.

2015. szeptember 9-én az Oktatási Hivatal minősítési eljárásában sikeresen vettem részt, „Mesterpedagógus fokozat”-ot kaptam.

 

Képzettségek:

2014. szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető, BME

1998. abszolutórium kémia PhD Debreceni Egyetem kémia doktori iskola

1988. okleveles középiskolai kémiatanár KLTE Debrecen

1981. matematika-kémia szakos általános iskolai tanár Nyíregyházi Főiskola

 

Kutatási terület:

- Poliamino-polikarboxilátok ritkaföldfém komplexeinek egyensúlyi és kinetikai vizsgálata Debreceni Egyetem

- Szakmódszertani kutatások: a kémia tanítása, a tehetséggondozás tanórán kívüli lehetőségei Nyíregyházi Főiskola

 

Főbb publikációk:

 

1.   L. Sarka, L. Burai and E. Brücher, The rates of the exchange reactions between Gd(DTPA)2- and the endogenous ions Cu2+ and Zn2+. A kinetic model for predicting the in vivo stability of Gd(DTPA)2- complex, used as a contrast agent in Magnetic Resonance. Chem. Eur. Jour. (2000, 6, No.4. 719-724).

2.   L. Sarka, I. Bányai, E.Brücher, R. Király, J. Platzek, H. Schmitt-Willich, B. Radüchel Synthesis, equilibrium and NMR studies of the lanthanide(III) complexes of the N-mono(methylamide) and N’-mono(methylamide) derivatives of diethylenetriamine-N,N,N’,N”,N”-pentaacetic acid J. Chem. Soc. Dalton Trans. 2000, 3699-3703)

3.   L. Sarka, L. Burai, R. Király, L. Zékány and E.Brücher, Studies on the kinetic stabilities of the Gd3+ complexes formed with the N-mono(methylamide), N’-mono(methylamide) derivatives of diethylenetriamine-N,N,N,N,N-pentaacetic acid J. Inorg. Biochem. 91:320-326 jul. 25. 2002.

4.   Sarka Lajos: Önképzőkör a Nyíregyházi Főiskolán (Módszerek és eljárások 11. Debrecen 2000. 105-107.)

5.   Botfalusi Béláné, Kulcsár Katalin és Sarka Lajos: Ötletek a kémiát szerető tanulók foglalkoztatására, Módszertani Lapok Kémia 2002.szeptember, 9.évf.3.sz.15-23.o.

6.   Botfalusi Béláné, Kulcsár Katalin és Sarka Lajos: Ötletek a kémiát szerető tanulók foglalkoztatására, Magyar Kémikusok Lapja 2003. 58.évf. 11.sz. 389-390.o.

7.   Sarka Lajos: A kémiatanárok együttműködésének szükségessége az érettségire való felkészítésben, Tudásbázis és pedagógusképzés 2007. 175-180.

8.   Revákné Markóczi Ibolya, Nyakóné Juhász Katalin (szerkesztők): A természettudományok tanításának elméleti alapjai. RE-PE-T-HA könyvek, DE TEK, Debrecen, 2011. 10. fejezet: Varga Klára – Sarka Lajos: A tehetséggondozás lehetőségei a természettudományos oktatásban, Debrecen, 170-192.p.

9.   Sarka Lajos: RE-PE-T-HA: Tehetséggondozás a tanítási órán kívül (gyakorlat) Debrecen, 2011.

10.             Bohdaneczky Lászlóné, Sarka Lajos és Tóth Zoltán: Kémiatanárok szakmódszertani továbbképzése SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009)

 Debrecen 2014.

11.             Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgypedagógiai tartalmi megújításáért – természettudományok SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009) Debrecen 2014.

 

 

Kitüntetések:

 

MN Minisztertanácsa Kiváló Munkáért jelvény 1989.;

Kiemelkedő szakmai munkáért iskolai elismerés 1990.;

Vezetőpedagógusi cím, 1991.;

MKE tehetséggondozó munkáért oklevél 2014.

OTDK felkészítő munkáért oklevél 2003. 2007.;

Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny felkészítő tanári munkáért oklevél 2013. 2014.

 

Tagságok:

Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztály tag

TIT Jurányi Lajos Egyesület Nyíregyháza, Kémiatanári Sz. titkár

 

shadow