dr. Jekő József

SZAKMAI   ÖNÉLETRAJZ 

dr. Jekő József

 

A Szolnoki Verseghy Gimnáziumban tett érettségi vizsgát követően, 1978-ban jelentkeztem és nyertem felvételt a Szegedi József Attila Tudományegyetem vegyész szakára, amit 1979-ben kezdtem el.

1980-tól bekapcsolódtam a Tudományos Diákkör munkájába, előbb a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéken, majd 1982-től a Fizikai Kémia Tanszéken dolgoztam és részt vettem több hazai és nemzetközi Diákköri Konferencián. Diplomamunkámat a Fizikai Kémia Tanszéken készítettem, amit a Magyar Kémikusok Egyesülete II. díjjal jutalmazott. 1984-ben jeles eredménnyel államvizsgáztam.

1984. augusztusában Tiszavasváriban, az Alkaloida Vegyészeti Gyárban kezdtem el dolgozni. Első beosztásom kutató vegyész volt, és a Kutatási Osztály munkatársaként preparatív szerves kémiával foglalkoztam. Emellett analitikai kémiai problémák megoldásában is részt vettem. 1988-tól a Kossuth Lajos Tudományegyetem NMR- ill. Tömegspektrometriás laboratóriumában az Alkaloida különböző mintáit vizsgáltam.

1989-ben a Kutatási és Fejlesztési Igazgatóságon akkor létrehozott új egységben, a Szerkezetvizsgáló laboratóriumban pályáztam meg és kaptam meg a GC-LC-MS operátori munkakört. 1999-től mint tudományos főmunkatárs, laboratóriumvezető dolgoztam. Munkám kiegészült a klasszikus analitikai, GC, HPLC, MS laboratórium irányításán túl az NMR laboratóriuméval is.

Fő szakterületem a műszeres analitika, ezen belül a különböző elválasztástechnikák és ezek tömegspektrometriával kombinált változatai. Gyakorlatot szereztem számos analitikai project vezetésében és a gyógyszer kutatás-fejlesztéshez kapcsolódóan különböző hazai és külföldi intézetekkel koordináltam a közösen végzett munkát. 

1987-ben középfokú állami nyelvvizsgát tettem angol nyelvből.

1993-ban “summa cum laude” minősítésű egyetemi doktori fokozatot, majd 1996-ban Ph.D. fokozatot szereztem a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen műszeres analitikai témából. 2004-ben a Debreceni Egyetemen sikeresen habilitáltam.

Az 1990-es évek elejétől óraadóként oktattam a Kossuth Lajos Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékén, 1999-tól tudományos munkatársként főleg vegyész és gyógyszerész hallgatókat. Meghívott előadója vagyok a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolája által szervezett PhD hallgatóknak tartott elválasztástechnikai és tömegspektrometriai témakörű kurzusoknak. 2005. szeptembere óta a Nyíregyházi Főiskola Kémia Tanszékén óraadóként, 2006. februárjától pedig főiskolai adjunktusként, majd 2007-től docensként, 2009-től főiskolai tanárként szerves- és szervetlen kémia, anyagszerkezet, anyagszerkezet vizsgálati módszerek, makromolekuláris kémia, mindennapi élet kémiája tárgyakat oktatok. 2011-től megbíztak az Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet vezetői feladatával, ill. a Kémia intézeti tanszék vezetésével. Több hazai egyetemről számos alkalommal kértek fel PhD disszertáció opponensi feladatára.

2000-ben nyertem el egy éves belga OSTC ösztöndíjat, amellyel az Antwerpeni Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében, szűkebb - tömegspektrometriás - szakterületemen dolgozhattam, mint vendégkutató.

Több OTKA pályázatban működtem, illetve jelenleg is működök közre, a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén illetve a Pécsi Tudományegyetem Szerves- és Gyógyszerkémiai Intézetében folyó kutatásokba kapcsolódtam be. Több sikeres pályázat megvalósításában vettem részt a Nyíregyházi Főiskolán alprojekt vezetőként, ill. vezető kutatóként.

Eddig 98 megjelent közlemény (társ)szerzője vagyok, 101 orális, vagy poszter előadást tartottam, illetve voltam társszerzője és 2 szabadalmat kaptam meg.

Tagja vagyok a Magyar Kémikusok Egyesületének, a Magyar Elválasztástudományi Társaságnak és a Magyar Tömegspektrometriai Társaságnak.

shadow