Egészségtan előadás (KEO1019L, MKE1102L)

2018/2019 I. félév

Biológia tanár, Kémia tanár (4+1),

Egészségtan (KEO1019L, MKE1102L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A népegészségtan célja, módszerei története. A magyar népegészségügy felépítése. A prevenció három szintje.

 

2

Az egészség fogalma. Az egészséges életmód dimenziói. Higiéné: környezeti higiéné; személyi higiéné otthon, az iskolában, a testnevelésben és a sportban. A sportolás egészségtana.

 

3

Egészséges táplálkozás, táplálék minőségének hatása a szervezet működésére.  Élelmiszer-biztonság.

4

A testmozgás szerepe az egészségmegőrzésben, iskoláskorban. A sportolás egészségtana.

 

5

Betegségek osztályozása: a leggyakoribb iskoláskorban és fiataloknál előforduló betegségcsoportok, azok korai tünetei, kezelése.

 

6

Káros szenvedélyek, addikciók. A függőség felismerés és a legfontosabb teendők.

 

7

A biológiai óra fogalma, példái. Szaporodás, egyedfejlődés

A szexualitással kapcsolatos alapvető egészségügyi szabályok. Családtervezés.

 

8

A mozgás, az életmód és az energiaszükséglet összefüggései. Munkaegészségtan.

 

9

A leggyakoribb fertőző betegségek, a megelőzés és a gyógyítás lehetőségei. Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás. Az egészség megőrzéséhez szükséges életvitel elemek (táplálkozás, mozgás, higiénia, felelős szexualitás, lelki egészség, függőségek kerülése).

 

 

10

Alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek, újraélesztés.

 

 

11

 

Testképzavarok. Bulémia. Anorexia

 

 

12

. Az egészség megőrzéséhez szükséges életvitel elemek (táplálkozás, mozgás, higiénia, felelős szexualitás, lelki egészség, függőségek kerülése).

 

 

 

13

A féléves anyag áttekintése.

 

14

Jegymegajánló ZH.

 

 

 

Követelmények:

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadás látogatása nem kötelező, de elvárt.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Kiselőadás megtartása és a jegymegajánló ZH sikeres megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Jegymegajánló ZH, illetve írásbeli vizsga

Ajánlott irodalom:

Egészségtan Modultankönyv 6., Mozaik Kiadó, Szeged, 2003

Dési I. (szerk.): Népegészségtan Medicina 2000

Ádány R. (szerk): A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón Medicina 2003

Egészségtan Műszaki Kiadó 2001Nagy István, Dr. Nyilas Károly: Az ember biológiája és egészségtana (egységes jegyzet,

kézirat), Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

Bíró György, Várkonyi Tibor: Környezetünk - egészségünk (Kézirat) 1990.

 

 

shadow