Biokémia II (BIO 1028) gyakorlat

2016/2017 I. féléves

Biológia osztatlan tanárképzés

Biokémia II (BIO 1028) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A gyakorlat rendjének ismertetése

 

2.

A legfontosabb biogén elemek elektronszerkezete; alapvető kötéstípusok jellemzői

 

3.

A szerves kémia biológiai szempontból legfontosabb funkciós csoportjai, vegyülettípusai, példákkal

 

4.

Az aminosavak képlete, szerkezete, reakcióik, a fehérjék szerkezete

 

5.

Nukleotidok, nukleinsavak (képletek, szerkezetek, jellemző sajátságok)

 

6.

A legfontosabb szénhidrátok képlete, szerkezete, jellemzői

 

7.

Lipidek sajátságai, biológiai szempontból fontos lipidek képlete, szerkezete

 

8.

Enzimek. Az egyes enzimosztályokra jellemző reakciók. Az enzimek szabályozása, gátlása

 

9.

A szénhidrát anyagcsere áttekintése, a glikolízis és a pentóz-foszfát út

 

10.

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

 

11.

A lipid anyagcsere áttekintése, béta-oxidáció, zsírsavak szintézise

 

12.

A nitrogén tartalmú vegyületek anyagcseréjének áttekintése, különös tekintettel a karbamid ciklusra

 

13.

A genetikai információ átadásának és megnyilvánulásának folyamatai

 

14.

Záró gyakorlat, a féléves munka értékelése

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

Háromnál több hiányzás esetén a kurzus nem zárható gyakorlati jeggyel.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Heti rendszerességgel zárthelyi dolgozatok, az előző héten gyakorolt anyagból.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatokra kapott érdemjegyek átlaga adja.

 

0-49% elégtelen

50-59% elégséges

60-79% közepes

80-89% jó

90-100% jeles

 

Ajánlott irodalom:

A Biokémia BIO 1014 előadások anyaga

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

shadow