Innováció és tudományos menedzsment (BIB2222) elmélet

Innováció és tudományos menedzsment (BIB2222) elmélet

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

2016/2017 I. félév

Biológia BSc

 

Oktató: Dr. Mónus Ferenc

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Bevezetés. Mi a tudomány és miért fontos?

 

2

Természettudományok a médiában

 

3

Tudományos publikációk iránti elvárások és követelmények

 

4

Kérdésfelvetés, hipotézis- és predikcióalkotás a természettudományos kutatásokban

 

5

Vizsgálati objektumok kiválasztásának szabályai, kísérleti elrendezések, statisztikai alapfogalmak.

 

6

Irodalmi adatbázisok megismerése. Egy önálló kutatás témájának megbeszélése, előzetes információk gyűjtése.

 

7

Egy konkrét kutatás megtervezése és kivitelezése.

Otthoni önálló munka

8

A kutatás kivitelezése és a felmerülő problémák megbeszélése.

 

9

A kutatás adatainak feltáró elemzése. Adattípusok jellemzése (folytonos, ordinális és diszkrét változók).

 

10

Eredményeink értékelése, tapasztalataink megbeszélése, kritikus véleményalkotás kiadott tanulmányokról.

Otthoni önálló munka

11

Hazai pályázati rendszerek

 

12

Pályázati munka és önéletrajz írása

Otthoni önálló munka

13

Felmerült kérdések megbeszélése, pályázati munkák kiértékelése

 

14

Összefoglalás, tapasztalatok kicserélése

Csoportos munka

 

 

Követelmények:

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A hallgatóknak a kurzus végére képesnek kell lennie egy önálló kutatás megtervezésére. Tudniuk kell, hogy a szükséges irodalmi háttérnek hogyan és hol tudnak utánanézni, hogy a megválaszolni kívánt kérdést, hol, mikor, milyen eszközökkel, módszerekkel kell megközelíteniük. Az értékelés ezen képességek elsajátítását méri gyakorlati vizsgajegy formájában.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

2 db projektmunka, ill. az a kiadott feladatok elvégzésének minősége alapján.

Ajánlott irodalom:

Précsényi István (szerk.): Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. 2000. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó.

 

shadow