BIB1208L Állatrendszertan gyakorlat

2016/2017 II. félév

Biológia BSc

Állatrendszertan (BIB1208L) gyakorlat

Tematika és követelmények

 

Gyakorlatvezető: Dr. Hörcsik Tibor Zsolt

Nyíregyháza, 2015.február.25.

óra

téma

megjegyzés

1-6

Mollusca, Annelida – különös tekintettel a fontosabb hazai csiga és kagylófajokra

Arthropoda – Insecta osztály fontosabb rendjei (Ephemeroptera, Odonata, Dermaptera, Heteroptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera) a hozzájuk tartozó hazai típusfajok

Vertebrata -  Actinopterygii, Amphibia, Anapsida, Diapsida, Aves, Mammalia taxonok fontosabb rendjei, családjai, különös tekintettel a hazai, gyakori és védett fajokra

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A gyakorlatokat az állatrendszertani laboratóriumban tartjuk. A kicsi óraszám miatt a hiányzás nem lehetséges.

A félévi ellenőrzések követelményei:

A félév során egy külön alkalommal lesz beszámolási lehetőség a fajfelismerésből, javítási lehetőség rendelkezésre fog állni. A beszámolót a szóbeli vizsga előtt is lehet teljesíteni.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles. Beszámoló minden gyakorlaton az előző gyakorlat anyagából.

Ajánlott irodalom:

Pénzes Bethen: Halaink. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.

O’Shea M., Halliday, T.: Hüllők és kétéltűek – Határozó kézikönyvek. Panemex, Grafo, Budapest, 2001.

 

Haraszthy L. (szerk.): Magyarország madarai. Szerkesztette:. Mezőgazda Kiadó Vállalat, Budapest, 2000.

 

Heinzel, H., Fitter, R., Parslow, J., Bankovics, A.: Európa madarai. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2000.

 

K. Mullarney, L. Svensson, D. Zetterström, P. J. Grant: Madárhatározó. Park Könyvkiadó, Budapest, 2002.

 

Csörgő Tibor, Karcza Zsolt, Halmos Gergő, Magyar Gábor, Gyurácz József, Szép Tibor, Bankovics Attila, Schmidt András, Schmidt Egon (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz. Kossuth Kiadó, Budapest, 2009.

 

Bihari Zoltán, Csorba Gábor, Heltai Miklós (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest, 2007.

 

Szatyor M.: Európa denevérei. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány, Pécs, 2000.

 

Clutton-Brock, J.: Emlősök – Határozó kézikönyvek. Panemex, Grafo, Budapest, 2002.

 

Újhelyi P. A magyarországi vadonélő emlősállatok határozója (Küllemi és csonttani bélyegek alapján). Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest, 1994).

 

 

Ajánlott weboldalak:

http://sicista.gportal.hu/gindex.php?pg=18222152

http://denever.dyn.elte.hu/index2.php?id=fajok&id2=cfib

http://www.hunbat.hu/index2.htm

http://www.birding.hu

http://www.mme-monitoring.hu

http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja

 

 

shadow