BIB1207L Állatrendszertan előadás

2016/2017 II. félév

Biológia BSc

Állatrendszertan (BIB1207L) előadás

Tematika és követelmények

 

Előadó: Dr. Hörcsik Tibor Zsolt

Nyíregyháza, 2015.február.25.

óra

téma

megjegyzés

1-9

Az állatvilág rendszerezésének alapelvei és módszerei. Rendszertani kategóriák, állattani nómenklatúra. A rendszerezés logikai műveletei. A faj alatti és faj feletti kategóriák. Zoológiai nevezéktan.

Porifera, Cnidaria, Ctenophora

Platyhelminthes, Nemertinea, Entoprocta, Nematoda, Rotatoria, Acanthocephala

Mollusca

Annelida

Arthropoda általános jellemzés – Arachnida, Crustacea

Arthropoda – Insecta I. (Ephemeroptera, Odonata, Mantoptera, Ensifera, Caelifera, Blattoptera, Heteroptera, Auchenorryncha)

Arthropoda – Insecta II (Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera)

Vertebrata – Actinopterygii, Amphibia, Anapsida, Diapsida, Aves,

Mammalia taxonok ismertetése, fontosabb képviselőik

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadásokon nem kötelező a részvétel.

A félévi ellenőrzések követelményei:

A félév során kötelező ellenőrzés nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Számonkérés: jegymegajánlás hiányában szóbeli vizsga! (A záróvizsga tapasztalatok azt mutatják, hogy a hallgatók jelentős része egyáltalán nem, vagy csak alig vizsgázik szóban az itt töltött idő alatt.)

Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.

Ajánlott irodalom:

Papp L. (szerk.) Zootaxonomia, Egységes jegyzet, Budapest, 1996.

Móczár L. (szerk): Állathatározó 1-2. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.

 

 

shadow