KVO1021 Állatismeret előadás

2014/2015 II. félév

Környezettanár

Állatismeret (KVO1021) előadás

Tematika és követelmények

 

Előadó: Dr. Hörcsik Tibor Zsolt

Nyíregyháza, 2015.február.25.

hét

téma

megjegyzés

1

Az állatvilág rendszerezésének alapelvei és módszerei. Rendszertani kategóriák, állattani nómenklatúra. A rendszerezés logikai műveletei. A faj alatti és faj feletti kategóriák. Zoológiai nevezéktan

 

2

Szivacsok, csalánozók általános jellemzése, főbb taxonok, fontosabb Kárpát-medencei- és idegen tájakon előforduló fajok

 

 

3

Féregtörzsek (laposférgek, villás- és hengeresférgek,  gyűrűsférgek) általános jellemzése, főbb taxonok, fontosabb képviselőik.

 

4

Puhatestűek általános jellemzése, főbb taxonok, fontosabb Kárpát-medencei fajok

 

5

Ízeltlábúak általános jellemzése. Rákok  fontosabb Kárpát-medencei fajai. Rovarok általános jellemzése, kérészek, szitakötők, csótányok, poloskák, egyenesszárnyúak, kabócák fontosabb képviselői

 

6

 Bogarak, főbb taxonok, fontosabb Kárpát-medencei- és idegen tájakon előforduló fajok

 

7

Lepkék, kétszárnyúak és hártyásszárnyúak általános jellemzése, főbb taxonok, fontosabb Kárpát-medencei- és idegen tájakon előforduló fajok

 

8

„Halak” általános jellemzése, főbb taxonok, fontosabb Kárpát-medencei fajok

 

 

9

Kétéltűek általános jellemzése, főbb taxonok, fontosabb Kárpát-medencei fajok

 

 

10

„Hüllők” általános jellemzése, főbb taxonok, fontosabb Kárpát-medencei fajok

 

 

11

Madarak általános jellemzése, főbb taxonok, fontosabb Kárpát-medencei fajok

 

 

12

Madarak II., főbb taxonok, fontosabb Kárpát-medencei fajok

 

 

13

 

14

Emlősök általános jellemzése, főbb taxonok, fontosabb Kárpát-medencei fajok

Összefoglalás

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadásokon nem kötelező a részvétel.

A félévi ellenőrzések követelményei:

A félév során kötelező ellenőrzés nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Számonkérés: jegymegajánlás hiányában szóbeli vizsga! (A záróvizsga tapasztalatok azt mutatják, hogy a hallgatók jelentős része egyáltalán nem, vagy csak alig vizsgázik szóban az itt töltött idő alatt.)

Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.

Ajánlott irodalom:

Papp L. (szerk.) Zootaxonomia, Egységes jegyzet, Budapest, 1996.

Móczár L. (szerk): Állathatározó 1-2. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.

 

 

shadow