KEO 1008 Analitikai kémia 1 (előadás )

KEO 1008  Analitikai kémia 1  (előadás )

 

                                          2014/2015.  II. féléves

                                  Osztatlan tanárképzés (nappali)

 

   Tantárgy neve, típusa: KEO 1008 Analitikai kémia 1  (előadás)

                               Oktatató neve:Prof. Dr. Balogh József 

 

    

                                                 TEMATIKA

1.HÉT

Az analitikai kémia feladatai, jelentősége és módszerei. Az analitikai jel fogalma.

 

2.HÉT

Analitikai reakciók típusai, érzékenysége, szelektivitása. Minőségi kémiai analízis: a reakciók és módszerei csoportosítása és jellemzése.

 

3.HÉT

Sav-bázis, komplexképződési, csapadékképződési és redoxi reakciók alkalmazása az analitikai kémiában. Oldatok pH-jának, komplex egyensúlyok számítása.

 

4.HÉT

Egyszerű és összetett minőségi analízis. Kationok csoportosítása.

 

5.HÉT

A kationok jellemző reakciói és rendszeres analízise. Csoport- és specifikus reakciók. Reakciók szerves reagensekkel.

 

 

6.HÉT

Anionok csoportosítása, jellemző reakciói és azonosítása egymás mellett.

 

7.HÉT

Ismeretlen anyagok analízise és azonosítása.

 

8.HÉT

Mintavétel, mintatárolás, minta előkészítési eljárások.

 

9.HÉT

Tömeg szerinti analízis. Gravimetria , termogravimetria és alkalmazása.

 

10.HÉT

Elválasztási és dúsítási módszerek: csoportosítása és jellemzése. Klasszikus elválasztási és dúsítási módszerek: fázisátalakulással, fázison belüli, membrános és új fázis képződésével járó eljárások.

11.HÉT

Elválasztás csapadék formájában, szelektív kioldás. Elektrokémiai elválasztási módszerek.

 

12.HÉT

Extrakciós elválasztási módszerek alapjai, jellemzése, csoportosítása és alkalmazása.

 

13.HÉT

 A kollektoros elválasztás, desztilláció,kristályosítás, szublimáció, flotáció, szorpció.

 

14.HÉT

Kromatográfiás elválasztási módszerek (oszlop-, papír-, vékonyréteg-, ioncserés kromatográfia). Elválasztás szűrőpapíron.

 

                                       KÖVETELMÉNYEK

 

Az előadásokon való részvétel előirásai: elvárt , de nem kötelező

Az érdemjegy kialakításának módja: szóbeli(vagy írásbeli ) kollokvium

A tantárgyhoz rendelt kredit: 4( a laborgyakorlattal együtt )

Ajánlott irodalom:

 

Pungor E.: Analitikus kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1987.

Pungor E.: Analitikai kémia. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.

Csányi L., Farsang Gy., Szakács O.: Műszeres analízis, Tankönyvkiadó, Budapest. 1969.

Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Alliter Kiadói

és Oktatásfejlesztő Alapítvány. Budapest. 2002.

D.A. Skoog, D.M. West, F. J. Holler: Holler Fundamentals of Analytical Chemistry 6th

ed. Saunders College Publ. (USA), 1992.

shadow