KEB2501/L Speciális Fejezetek a reakciókinetikából

2014/2015 II. féléves

Kémia alapszak

KEB2501/L Speciális Fejezetek a reakciókinetikából

 

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

A konzultáció adatai

Tematika

1

Fotokémiai-, oszcilláció-, láncreakciók

2

Konzultáció a kiadott anyagról

Követelmények

A hallgató a félév során vagy a vizsgaidőszakban az oktató által kijelölt tématerület feldogozza és abból Power Point előadást tart (nem felolvassa!!!) A tartott prezentáció alapján történi az érdemjegy megadása.

 

shadow