Szerves műszeres analitika gyakorlat (BIB 2227) gyakorlat

 2014/2015 II. féléves

Biológia alapszak

Szerves műszeres analitika gyakorlat (BIB 2227) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

 

Témakör

 

Megjegyzés

 

1

 

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.

 

 

2

 

ZH I.

Mérési gyakorlat I

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

3

 

ZH II.

Mérési gyakorlat II

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

4

 

ZH III.

Mérési gyakorlat III

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

5

 

ZH IV.

Mérési gyakorlat IV

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

6

 

ZH V.

Mérési gyakorlat V

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

7

 

ZH VI.

Mérési gyakorlat VI

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

8

 

ZH VII.

Mérési gyakorlat VII

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

9

 

ZH VIII.

Mérési gyakorlat VIII

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

10

 

ZH IX.

Mérési gyakorlat IX

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

11

 

ZH X

Mérési gyakorlat X

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

12

 

ZH XI.

Mérési gyakorlat XI

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

 

13

 

ZH XII.

Mérési gyakorlat XII.

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

14

Gyakorlat értékelése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.

Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.

A zárthelyi dolgozatok megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Ismeretlen minták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.

 

Gyakorlat teljesítésének feltételei:

A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.

 

Írásbeli vizsga értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-69 %: közepes

70-79 %: jó

80-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

 

·      Dr. Kristóf János, (2000): Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó

·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó

·      Burger Kálmán (2002) Az analitikai kémia alapjai, Alliter kiadó

·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó.

Ajánlott weboldalak:

 

www.tankonyvtar.hu

 

 

 

 

shadow