Hidromikrobiológia (BIB 2708) gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak
Hidrobiológia szakirány
Hidromikrobiológia (BIB 2708) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1.
Tematika ismertetése, a hidromikrobiológia laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.
Anyag és eszközismeret (táptalajok, tenyésztéshez használt edények, oltóeszközök, inkubáció eszközei).
Táptalajok készítése, táptalajöntés, átoltás. Coli-formok és a vízből izolálható baktériumok mennyiségi és minőségi vizsgálata különböző vízmintákban (uszoda, tó vize, csapvíz, szennyvíz stb.) szélesztéses módszerrel.
 
 
2.
Az 1. hét gyakorlatának értékelése.
Telep- és sejtmorfológiai vizsgálatok. Kóliszám meghatározás. Kóli-titer meghatározás.
Domináns baktériumok sejtfalfestése Gram festéssel és ez alapján a baktériumok differenciálása Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
 
3.
1. ZH. Tavak bakteriológiai vizsgálata I (februári vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata: vízmintavétel a part menti a parttól távolabbi zónákból és az üledékből.
A tavak zöld- és kovamoszat-társulásának vizsgálata I (februári vízminták).
Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
 
4.
Folyók, patakok bakteriológiai vizsgálata I (februári vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata: vízmintavétel a part menti a parttól távolabbi zónákból és az üledékből.
A folyók és patakok zöld- és kovamoszat-társulásának vizsgálata I (februári vízminták).
Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
 
5.
Tavak bakteriológiai vizsgálata II (márciusi vízminták).
A vízmintavételi módszerek gyakorlata.
A tavak zöld- és kovamoszat-társulásának vizsgálata II (márciusi vízminták).
Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
 
6.
2. ZH. Folyók, patakok bakteriológiai vizsgálata I (márciusi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata.
A folyók és patakok zöld- és kovamoszat-társulásának vizsgálata I (márciusi vízminták).
Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
 
7.
Tavak bakteriológiai vizsgálata III (áprilisi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata.
A tavak zöld- és kovamoszat-társulásának vizsgálata III (áprilisi vízminták).
Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
 
8.
A folyók és patakok bakteriológiai vizsgálata III (áprilisi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata.
A folyók és patakok zöld- és kovamoszat-társulásának vizsgálata III (áprilisi vízminták).
Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
 
9.
3 ZH. Tavak bakteriológiai vizsgálata IV (májusi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata.
A tavak zöld- és kovamoszat-társulásának vizsgálata IV (májusi vízminták).
Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
 
10.
A folyók és patakok bakteriológiai vizsgálata IV (májusi vízminták). A mintavételi módszerek gyakorlata.
A folyók és patakok zöld- és kovamoszat-társulásának vizsgálata IV (májusi vízminták).
Vízvizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
 
11.
Vízvizsgálati jegyzőkönyvek adatainak feldolgozása a február-május időszak vizsgálati eredményei alapján.
 
 
12.
A bentikus algák vizsgálata tavakban.
 
 
13.
4. ZH. A bentikus algák vizsgálati eredményeinek összehasonlítása. A félév értékelése.
 
  
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:
A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése, alga felismerési feladat. 4 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
  • 4 db ZH eredménye: 40 pont (4x10 pont)
  • a jegyzőkönyv ellenőrzése: 20 pont
  • a kísérletek bemutatása, értékelése (20 pont), algafelismerés (20 pont).
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:
Kiss Keve Tihamér, Ács Éva (2001): Algológiai praktikum, ELTE, Eötvös Kiadó
Ajánlott weboldalak:
www.tankonyvtar.hu
 
 
 

 

shadow