Szerves műszeres analitika előadás (BIB2226) előadás

2014/2015 II. féléves

Biológia alapszak

Szerves műszeres analitika előadás (BIB2226) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

 

Témakör

 

Megjegyzés

 

1

 

A teljes kémiai analízis

 

 

2

 

Mintavételi és minta feldolgozási eljárások

 

 

3

 

Minta-előkészítési eljárások I.

 

 

4

 

Minta-előkészítési eljárások II.

 

 

5

 

Minta-előkészítési eljárások III.

 

 

6

 

Modern elektoranalitikai eljárások

 

 

7

 

Fém organikus vegyületek meghatározása I.

 

 

8

 

Fém organikus vegyületek meghatározása II.

 

 

9

 

Automatizált rendszerek I.

 

 

10

 

Automatizált rendszerek II.

 

 

11

 

Miniatürizált rendszerek

 

 

12

 

Indirekt analitikai módszerek I.

 

 

13

 

Indirekt analitikai módszerek II.

 

 

14

 

A különböző analitikai technikák eredményeinek együttes értelmezése

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

-

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

A vizsgaidőszakban szóbeli vizsga alapján adott érdemjegy

 

Szóbeli vizsga értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-69 %: közepes

70-79 %: jó

80-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

 

·      Dr. Kristóf János: Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó, 2000

·      Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Alliter kiadó, 2002

·      Pokol György, Sztatisz Janisz: Analitikai kémia I., Műegyetem Kiadó, Budapest, 1999

Ajánlott weboldalak:

 

www.tankonyvtar.hu

 

shadow