Biokémia (BIO1014) gyakorlat

2014/2015 II. félév

Biológia osztatlan tanárképzés

Biokémia (BIO1014) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1-2.

Általános laboratóriumi, munkavédelmi és tűzrendészeti rendszabályok. Laboratóriumi munkarend. Eszközismeret; a laboratóriumi eszközök átvétele. Oldatok koncentrációjának kiszámítása

 

3-4.

Szénhidrátok I. Az aldózok és ketózok közös reakciói, kvalitatív cukor kimutatások. Fehling-próba, ezüsttükör-próba. Szacharóz invertálása

 

5-6.

Szénhidrátok II. A titrálás alapjai. C-vitamin kvantitatív meghatározása.

 

7-8.

Szénhidrátok III. Keményítő kimutatása jódpróbával. A nyálamiláz aktivitásának meghatározása.

 

9-10.

Lipidek. Zsírok oldása. Elszappanosítás. Koleszterin kimutatása: Szalkovszkij-próba.

 

11-12.

Fehérjék. A fehérjék kvalitatív színreakciói: Biuret-reakció, xantoprotein-reakció. Fehérjék tisztítása dialízissel.

 

13-14.

Zárógyakorlat. A félévi munka értékelése. Az eszközök átadása.

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, zárthelyi dolgozat minden gyakorlat kezdetén.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

A biokémia tanulmányok a félév végén kollokviummal zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati rész teljesítése, azaz a zárthelyi dolgozatok legalább elégséges jegyátlaga és elfogadott jegyzőkönyv a félév végén.

Ajánlott irodalom:

Biokémiai laboratóriumi gyakorlatok

Összeállította: Kalucza Lajosné

                        Balogh Árpád

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow