Biokémia (BIO 1014) előadás

2014/2015 II. féléves

Biológia osztatlan tanárképzés

Biokémia (BIO 1014) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Az aminosavak szerkezete, reakciói, a peptidkötés kialakulása. Fontos peptidek. A fehérjeszerkezet szintjei.

 

2

Nukleotidok, nukleinsavak

A nukleinsavakat felépítő, valamint további fontos mono- és dinukleotidok. A DNS szerkezete és sajátságai. Az RNS szerkezete, típusai és funkciói.

 

3

Szénhidrátok

Monoszacharidok és származékaik. Redukáló és nem redukáló diszacharidok. Tartalék- és vázpoliszacharidok.

 

4

Lipidek

Definíció és csoportosítás. Zsírsavak, trigliceridek, foszfatidok, szfingolipidek. Szteránvázas vegyületek. Terpének és származékaik.

 

5

Enzimek

Az enzimek működése, osztályai. A Michaelis –Menten modell. Az enzimaktivitás gátlása. Az enzimaktivitás szabályozásának módjai.

ZH1

6

A szénhidrátok anyagcseréje. Energiatermelés az anyagcsere során I. A glikolízis. A piruvát lehetséges átalakulási útjai.

 

7

A szénhidrátok anyagcseréje. Energiatermelés az anyagcsere során II. A citrátciklus. A mitokondriális légzési lánc alkotói. A terminális oxidáció folyamata. Az oxidatív foszforiláció.

 

8

A szénhidrátok anyagcseréje. Energiatermelés az anyagcsere során III. A pentóz foszfát út. Glükoneogenezis. A glikolízis és a glükoneogenezis szabályozása. A glikogén szintézise és lebontása.

 

9

A lipidek anyagcseréje I.

A zsírsavak metabolizmusa. A zsírsavak béta-oxidációja. Ketontestek. Zsírsavak bioszintézise. Trigliceridek, foszfogliceridek bioszintézise.

ZH2

10

A lipidek anyagcseréje II.

A koleszterin szintézise. A koleszterin szállítása. Az epesavak szintézise. Szteroidhormonok szintézise.

 

11

 Az aminosavak és a N-tartalmú vegyületek anyagcseréje I

Az aminosav bioszintézis útjai. Az aminosavak anyagcseréje során előforduló általános reakciók. A fehérjék emésztése. Az aminosavak lebontása. Az urea ciklus.

 

12

Az aminosavak és a N-tartalmú vegyületek anyagcseréje II

A nukleotidok bioszintézise és lebontása. Porfirinek és epefestékek anyagcseréje.

 

13

A genetikai információ átadása és kifejeződése I.

A DNS replikációja. Replikáció eukariótákban. A transzkripció. Poszttranszkripciós módosítások.

 

14

A genetikai információ átadása és kifejeződése II.

A transzláció szereplői és folyamata.

ZH3

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Javasolt az előadások rendszeres látogatása.

A félévi ellenőrzések követelményei:

3 ZH a félév során

Ha a 3 dolgozat pontátlaga eléri a 80%-ot jó, ha a 90%-ot jeles érdemjegyet szerez a hallgató jegymegajánlással.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A képletekre és egyenletekre koncentráló első rész legalább elégségesre (50%) teljesítése után a hallgató tételt húz, melyet szóban fejt ki.

Ajánlott irodalom:

A vizsgára készüléshez a hallgatók rendelkezésére áll az előadás ppt prezentációk nyomtatott formája, valamint a kötelező képletek és egyenletek gyűjteménye.

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

shadow