Sejtbiológia (BIO1005) gyakorlat

2014/2015 II. félév

Biológia osztatlan tanárképzés

Sejtbiológia (BIO1005) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1-2.

Általános laboratóriumi, munkavédelmi és tűzrendészeti rendszabályok. Laboratóriumi munkarend. A fénymikroszkóp működése. A gombasejt felépítése; élesztő modellszervezetek megfigyelése fénymikroszkóppal

 

3-4.

A növényi és az állati sejt felépítése. Növényi sejtek festése és fénymikroszkópos megfigyelése. Emberi vérkenet vizsgálata fénymikroszkópban

 

5-6.

A sejtosztódás formái. Kromoszómák vizsgálata növényi sejtben

 

7-8.

Az elektronmikroszkóp felépítése. Elektronmikroszkópos preparátumok készítésének módja. A sejt alkotórészeinek felismerése, jellemzése EM preparátumokról készült képeken

 

9-10.

A fluoreszcens mikroszkópia alapjai. Sejtalkotók lumineszcens jelölése

 

11-12.

Sejttenyésztési alapismeretek. Látogatás az AMSZKI-ban: fluoreszcens mikroszkóp és sejttenyésztő laboratórium megtekintése

 

13-14.

Záró gyakorlat. A félévi munka értékelése.

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, zárthelyi dolgozat minden gyakorlat kezdetén.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

A sejtbiológia tanulmányok a félév végén kollokviummal zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati rész teljesítése, azaz a zárthelyi dolgozatok legalább elégséges jegyátlaga és elfogadott jegyzőkönyv a félév végén.

Ajánlott irodalom:

Sejtbiológia laboratóriumi gyakorlatok

DE OEC jegyzet

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow