Köszöntő

 
A biológiai, kémiai kutatások és azok eredményeinek felhasználása nagy jelentőséggel bír napjainkban, gondoljunk csak az orvostudomány, ipar, a mezőgazdaság és a természettel kapcsolatos ismereteink hatalmas fejlődésére az utóbbi évtizedek során. Növekvő igény mutatkozik szakemberekre e területeken. Az emberiség egyre hatékonyabban használja fel a természet adta erőforrásokat, amely során előtérbe kerülnek a fejlődés kedvezőtlen hatásai is. Ezek közvetlenül egészségünket és a bennünket fenntartó természeti környezetet fenyegeti a jelenben és jövőben egyaránt. A környezettudomány növekvő jelentőséggel bír napjainkban. Az emberi tevékenységnek a természetre és a szűkebb emberi környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásait vizsgálva, az azok elkerülését szolgáló új eljárásokat, megközelítéseket igyekszik kifejleszteni. Érteni, megérteni és cselekvő részese lenni e tudományoknak, alkalmazni eredményeiket nagyszerű lehetőség és kihívás. Intézetünk tudományosan minősített, nemzetközi és hazai együttműködésekben résztvevő oktatói, egyedülállóan modern laboratóriumok, műszerpark, jól felszerelt tantermek és terepi kutatási helyek állnak rendelkezésedre a tanulásodhoz és adnak lehetőséget e fontos és dinamikusan fejlődő tudományterületek megismerésére és az azokban való közvetlen részvételre. A főiskolánkon és intézetünkben 50 éve folyó sikeres tanárképzés lehetőséget ad, hogy e nagyszerű tudományterületeken megszerzett ismereteidet, tanárként, szülőfölded megbecsült tagjaként, bővítsd és átadhasd az újabb generációknak, akár a nagy városoktól távol is. 
 
Intézetünk 2010 óta a természettudományok három jelentős tudományterületét gondozza Biológia Intézeti Tanszék, Kémia Intézeti Tanszék és Környezettudomány Intézeti Tanszék munkája keretében. A tanárképzésben jelentős hagyományokkal rendelkező intézet 17 oktató, 5 laboráns és egy igazgatási ügyintéző munkatársa szervezi és végzi az oktató és kutató munkát. Oktatóink 82% rendelkezik tudományos minősítéssel, számos területen nemzetközileg ismert és elismert kutatói munkássággal.
 
Prof. Dr. Szép Tibor
intézetigazgató
 
 
Kapcsolat: 
Környezettudományi Intézet 
Tel.: 42/599-466
http://www.nye.hu/kornyezet/ 
 
shadow