KEM2117L Műszeres Analitika Labor

2014/2015 I. féléves

Kémia Mester

KEM2117L Műszeres Analitika Labor gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.

Műszeres Vizsgálatok I

 

2.

Műszeres Vizsgálatok II

 

     

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.

Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.

A zárthelyi dolgozatok megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Ismeretlen vízminták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.

 

Gyakorlat teljesítésének feltételei:

A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.

 

A ZH-k értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

·      Dr. Kristóf János, Dr. Horváth Erzsébet (2002): Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó

·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó

·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó

Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu

http://web.inc.bme.hu/fpf/

http://www.szasz.ch.bme.hu/elemek/szervetlenlabor/

 

 

 

shadow