Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe (KEB1408) gyakorlat

2014/2015 I. féléves

Kémia alapszak

Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe (KEB1408) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.

Alapvető mérések elvégzése

 

2

ZH

Reakciókinetikai mérések elvégzése

 

     

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.

Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.

A zárthelyi dolgozatok megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

Gyakorlat teljesítésének feltételei:

A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.

 

Írásbeli vizsga értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

 

·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó.

Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu

 

 

shadow