KEB1103L Szervetlen kémia 2 előadás

2014/2015 I. félév

Kémia minor szak

Szervetlen kémia 2 (KEB1103) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A vegyületek fogalma, kötése, rácsa, tulajdonságai. A vegyületek elnevezése. A vegyületek előállításának típusai. A hidridek csoportosítása.

 

 

2

A halogénelemek hidrogénnel alkotott vegyületei.

 

3

A halogénelemek oxidjai és oxosavai.

 

4

Az oxigén hidrogénnel alkotott vegyületei.

A kén, szelén és tellúr hidridjei, oxidjai, oxosavai és származékaik.

 

 

5

Az V. oszlop elemeinek hidrogénnel alkotott vegyületei.

 

6

A nitrogén oxidjai és oxosavai.

 

 

7

A foszfor, arzén, antimon és bizmut oxidjai és származékaik.

A IV. oszlop elemeinek hidrogénnel alkotott vegyületei.

 

8

A szén oxidjai, oxosavai és származékaik. C-S és C-N kötést tartalmazó vegyületek. Karbidok.

A szilícium, germánium, ón és ólom oxidjai és egyéb származékaik.

Zárthelyi

9

A III. oszlop elemeinek hidrogénnel alkotott vegyületei. A III. oszlop elemeinek oxidjai és származékaik.

 

10

A nemfémes elemek halogenidjei, csoportosításuk, reakcióik és fontosabb képviselőik. A nemesgázok vegyületei.

 

 

11

Az alkálifémek vegyületei.

Az alkáliföldfémek vegyületei.

 

12

Koordinációs kémiai alapfogalmak. A komplexvegyületek és ligandumok csoportosítása. A kristálytérelmélet alapjai és lehetséges alkalmazásai.

 

13

Az átmenetifémek hidridjei és halogenidjei. Az átmenetifémek oxidjai és származékaik.

Az átmenetifémek szulfidjai, karbidjai, fontosabb komplexvegyületeik, a karbonilok.

 

14

A titán-, vanádium-, króm-, mangán- és vascsoport elemeinek vegyületei.

A platinafémek vegyületei. A platinafémek koordinációs kémiája.

A réz- és cinkcsoport, a lantanoidák és aktinoidák fontosabb vegyületei.

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db ZH a félév során

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • ZH eredménye: 25 pont
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből, reakcióegyenletekből (min. 80 % teljesítés): 25 pont
  • írásbeli/szóbeli felelet a kiadott témasor alapján: 50 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Lázár István: Általános és szervetlen kémia, Debreceni Egyetem, 2000

Szabó Zoltán, Nyilasi János: A szervetlen kémia alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1978.

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow