KEB1104L Szervetlen kémia 2 gyakorlat

2014/2015 I. félév

Kémia alapszak

Szervetlen kémia 2 (KEB1104L) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

 

Balesetvédelmi tudnivalók. A gyakorlatok során az elméleti órákon tárgyalt témákhoz kapcsolódó feladatok megbeszélése.

A halogének hidrogénvegyületei.

Hidrogén-peroxid, kénhidrogén, víz.

Ammónia, AsH3, SO2,

NO, NO2, kénessav, kénsav

 

2.

Tiokénsav, salétromossav, salétromsav és sóik.

Alkáli és alkaliföldfémek fontosabb vegyületeinek előállítása, fizikai és kémiai tulajdonságaik vizsgálata.

A foszfor, arzén, antimon, bizmut, szén fontosabb vegyületeinek előállítása, fizikai és kémiai tulajdonságaik vizsgálata.

A szilicium, bór, alumínium fontosabb vegyületeinek előállítása, fizikai és kémiai tulajdonságaik vizsgálata.

Króm, mangán, ón, ólom fontosabb vegyületeinek előállítása, fizikai és kémiai tulajdonságaik vizsgálata.

 

3.

Vas, kobalt, nikkel, réz fontosabb vegyületeinek előállítása, fizikai és kémiai tulajdonságaik vizsgálata.

Ezüst, cink, kadmium, higany fontosabb vegyületeinek előállítása, fizikai és kémiai tulajdonságaik vizsgálata.

Egy megadott vegyület előállítása..

Pótlási lehetőség. Gyakorlat értékelése.

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 2 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 2 db ZH eredménye: 30 pont (2x15 p)
  • jegyzőkönyv: 40 pont
  • a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont)

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Mészáros Mihályné: Szervetlen kémia II. munkafüzet, Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, 2001

Lázár István: Általános és szervetlen kémia, Debreceni Egyetem, 2000

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

 

shadow