Szerves kémia labor (KEO1012) gyakorlat

2014/2015. I. félév

Kémiatanár

Szerves kémia labor (KEO1012) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Munka- és tűzvédelmi szabályok. Szerves laboratóriumi műveletek és készülékeik.

 

2

Kristályosítás, extrakció, egyszerű és frakcionált desztilláció, vákuumdesztilláció, vízgőzdesztilláció, szublimálás, kromatográfiák, fizikai állandók meghatározása.

 

3

Szerves vegyületek minőségi elemzése. Tisztaság ellenőrzése.

1.zárthelyi

4

Funkciós csoportok sajátságai.

 

5

Telített szénhidrogének.

2.zárthelyi

6

Telítetlen szénhidrogének (alkének, alkinek, makromolekulák, aromás szénhidrogének).

 

7

Halogénezett szénhidrogének. Csökkent, fokozott és normál rakckiókészségű halogén­származékok.

 

8

Alkoholok. Fizikai és kémiai tulajdonságuk vizsgálata. (Oldékonyság, víz kimutatása alkoholokban. C-OH savassága, bázicitása. Rendűségüknek megállapítása. Észter és éterképzés.)

3.zárthelyi

9

Fenolok, enolok. (oldékonyság, kémhatás).

Aminok.

 

10

Oxovegyületek. Karbonsavak, karbonsavszármazékok. Gliceridek.

4.zárthelyi

11

Heterociklusos vegyületek.

 

12

Mono- és diszacharidok. Poliszacharidok.

5.zárthelyi

13

a-Aminosavak és fehérjék.

 

14

Színezékek és textilfestés.

 

6.zárthelyi

15

Műanyagok.

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

6 db ZH a félév során

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 6 db ZH eredménye: 60 pont (6x10)
  • jegyőkönyv: 40 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Litkei Gy., Pappné Szabó E., Sarka L.: Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok I., II., 2001.

Bassa Róbert, Fóti György: Organikum Szerves Kémiai Praktikum. Műszaki Kiadó.

Budapest. 1967.

Berényi-Patonai: Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok. KLTE Kiadó, Debrecen,

1999.

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow