Metabolitkémia (BIB2201L) előadás

2014/2015 I. félév

Biológia alapszak, bioanalitkus szakirány

Metabolitkémia (BIB2201L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

Az elsődleges és másodlagos anyagcsere fogalma és kapcsolata. Testidegen vegyületek, sorsuk a szervezetben.

Felszívódás, kiürülés, szöveti elosztás.

Oxidációs, redukciós konjugációs reakciók.

A szekunder metabolitok célja a növényekben és gyógyászati felhasználásuk lehetőségei.

A szénhidrátokból származtatható szekunder metabolitok biokémiája.

A lipidekből származtatható szekunder metabolitok biokémiája.

Az aminosavakból származtatható szekunder metabolitok biokémiája.

Gasztrointesztinális folyamatok Fázis-I, Fázis-II. enzimek és szerepük a metabolitikus folyamatokban. Egyéb metabolitikus átalakulások.

A metabolitikus folyamatok élettani vonatkozásai.

Toxikológia.

Gyógyszerek, növényvédőszerek metabolizmusa.

Kémiai karcinogenézis. A rák sejtszínű vonatkozásai.

Természetes eredetű kemopreventív hatású vegyületek metabolitikus átalakulásai.

Polifenolok, flavonoidok, alkaloidok metabolizmusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2014. november 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db beadandó eredménye: 40 pont
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből (min. 80 % teljesítés): 20 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 40 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Gyires Klára - Fürst Zsuzsanna:

A farmakológia alapjai, Medicinia Kiadó, 2011

Szentirmai Attila: Primer metabolitok termelése (egyetemi jegyzet) Debreceni Egyetem Kiadó

Derek Chadwick: Secondary metabolites:

their function and evolution, J. Wiley, 1992

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow