Bioorganikus kémia (BIB2230L) előadás

2014/2015 I. félév

Biológia alapszak, bioanalitikus szakirány

Bioorganikus kémia (BIB2230L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

Aminosavak, peptidek

Fehérjék felosztása, izolációja, szerkezete, élettani szerepe

Szénhidrátok, csoportosítás, szerkezet. Monoszacharidok kémiai tulajdonságai

Oligo- és poliszacharidok kémiai és biológiai tulajdonságai

Lipidek csoportosítása. Egyszerű lipidek

Összetett lipidek. Glikolipidek

Terpének. Szteroidok. Zsíroldékony vitaminok, Prosztaroidok

 

2

 

Polifenolok. Flavonoidok kémiai jellemzése. Oxidativ stressz

Természetes antioxidánsok (liguánok, enzimek

Nukleozidok, nukleotidok kémiai, biológiai jellemzése

Nukleinsavak: DNS, RNS felépítés, biológiai tulajdonságok

A genom. A genom instabilitás szerepe a rák kialakulásában

Sejti jelátviteli folyamatok kémiai vonatkozásai. A homogenizáció alapjai

Peszticidek kémiája, biokémiája, toxikológiája

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db ZH a félév során

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2014. november 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db ZH eredménye: 25 pont
  • 1 db beadandó eredménye: 25 pont
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből (min. 80 % teljesítés): 20 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 30 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Gergely Pál-Penke Botond-Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Alliter Kiadói és Okt. Fejl. Alapítvány, 2006

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

shadow