Evolúcióbiológia és populációgenetika – Tantárgyi tematika

biológia és környezettan BSc., ill. 4+1 tanár szakos hallgatóknak

oktató: Dr. Mónus Ferenc

 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a biológia alapelméletének, az evolúcióbiológiának a főbb összefüggéseit és mechanizmusait (populációgenetika). A kurzus hozzásegíti a hallgatókat, hogy készségszinten legyenek képesek evolúciós összefüggések értelmezésére, ill. szakmai továbbfejlődésük során az evolúciós szemlélet a mindennapi gyakorlatban (pl. szakirodalom kritikus olvasása, tanulmányok készítése) is gondolkodásuk részét képezze. A kurzus az előadás és a gyakorlat szerves egységéből áll, így az előadáson elhangzottak ismerete elengedhetetlen a gyakorlat teljesítéséhez.

 

Evolúcióbiológia és populációgenetika előadás

 

1.      Evolúciós alapfogalmak. Az evolúcióelmélet kialakulásának története.

2.      Evolúció bizonyítékai: foszíliák, mikroevolúciós folyamatok, mesterséges szelekció.

3.      Genetikai alapok. A mennyiségi jellegek genetikája.

4.      A természetes populációk genetikai variabilitása. Adaptív jellegek.

5.      Populációgenetika: ideális populáció – Hardy-Weinberg-egyensúly.

6.      Populációgenetika: mutáció, genetikai sodródás, migráció

7.      Populációgenetika: a természetes szelekció típusai, a szelekció feltételei

8.      Populációgenetika: beltenyésztés, párválasztási preferenciák

9.      Populációgenetika: természetes populációk genetikai szerkezete

10.  Neutralista contra szelekcionista vita. Molekuláris órák

11.  Evolúciós törzsfák: hagyományos és molekuláris módszerek

12.  Faj, fajfogalom, genetikai differenciálódás. Fajkeletkezés

13.  Makroevolúció. A bioszféra evolúciója.

14.  Az ember evolúciója. A ma élő népességek (Homo sapiens sapiens) származására vonatkozó modellek.

 

Vizsgakövetelmények:
- előadások anyaga
- Bereczki Judit, Varga Zoltán: Evolúcióbiológia (2012, Debreceni Egyetemi Kiadó)
- Pecsenye Katalin: Populációgenetika (2006, Pars Kft., Nagykovácsi) megfelelő fejezetei

A vizsgát megelőzően rövid (valószínűleg szóbeli) beugró lesz a kijelölt fogalmakból, min. 60%-os eredmény elérése esetén lehet majd a vizsgát tovább folytatni.
 

További ajánlott irodalom: Vida Gábor: Az evolúció genetikai alapjai I. (1981, Natura Kiadó)
 

Evolúcióbiológia és populációgenetika gyakorlat

 

A következőket foglalja magába:

–        populációgenetikai feladatok megoldása

–        az evolúciós gondolkozást segítő egyszerű számítógépes szimulációk megismerése

–        a biológiai tudományokban széles körben elterjedt modern molekuláris módszerek (pl. törzsfarekonstrukciók, molekuláris órák) megértését segítő modellek megismerése

–        kapcsolódó tanulmányok egyéni vagy csapatmunkában történő feldolgozása, értelmezése

 

Gyakorlati követelmények:
- gyakorlatokon való részvétel és aktivitás
Értékelés: gyakorlati feladatokra, házi feladatokra és ZH-ákra adott érdemjegyek alapján

shadow