Genetika (BIB 1307) gyakorlat

Biológia alapszak

Genetika (BIB 1307) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a gyakorlat teljesítésének feltételei

 

2.

Monohibrid keresztezés. Autoszómás domináns és autoszómás recesszív öröklődés pedigré analízise. Dihibrid keresztezés

 

3.

Nemhez kötött öröklődés. X-kromoszómához kötött öröklődés pedigré analízise

 

4.

Kétpontos és hárompontos térképezés

 

5.

Tetrádanalízis

 

6.

Gyakorlás

 

7.

ZH 1.

 

8.

Inkomplett dominancia. Kodominancia

 

9.

Allélsorok. Letális allélek

 

10.

Komplementer génhatás. Az episztázis formái

 

11.

Domináns szupresszió. Kettős génhatás

 

12.

Gyakorlás

 

13.

ZH 2.

 

14.

A féléves munka értékelése

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező

Háromnál több hiányzás esetén a gyakorlati jegy elégtelen.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Kisdolgozat minden héten, az előző órán tanult számítási típusból. Két nagydolgozat.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

A gyakorlati jegyet a dolgozatok átlaga adja, ahol a nagydolgozat érdemjegye duplán számít. Hiányzó vagy elégtelen nagydolgozat esetén a gyakorlati jegy elégtelen.

Ajánlott irodalom:

Az órákon a hallgatók rendszeresen kapnak gyakorló feladatokat.

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow