Genetika (BIB 1306L) előadás

  

     2016/2017 I. féléves

Biológia alapszak

Genetika (BIB 1306L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

A konzultáció adatai

Tematika

Október 22.

8:00-14:00

(6 óra)

Helye: B404

Bevezetés: A genetika tárgya és szerepe az emberi társadalomban; a gének és a környezet kölcsönhatása a fenotípus kialakulásában. Az öröklődés alapvető törvényszerűségei: autoszómás öröklődés; nemhez kötött öröklődés; citoplazmás öröklődés. Az öröklődés kromoszóma elmélete: a kromoszóma elmélet igazolása; a mitózis és a meiózis; alapvető életciklusok. Eukarióta kromoszóma térképezés: a kapcsoltság felfedezése; rekombináció, térképezés; tetrádanalízis.  Baktériumok és fágok genetikája: a bakteriális konjugáció; bakteriális transzformáció; fágok lítikus és lizogén ciklusa, a transzdukció. A géntől a fenotípusig: gének és géntermékek; kölcsönhatások egyetlen gén alléljei között; kölcsönhatások gének között; a fenotípus függése a környezettől és a genetikai háttértől

November 11. 11:00-17:00

(6 óra)

Helye: B420

Az örökítő anyag természete: a DNS az örökítő anyag; a DNS szerkezete; a DNS replikációja; a kromatin szerkezete. A genetikai információ áramlása: transzkripció prokariótákban; transzkripció eukariótákban; a transzláció. A transzkripció szabályozása prokariótákban és eukariótákban. A génmutáció: a génmutáció típusai; a génmutáció mechanizmusa; biológiai javító rendszerek. Kromoszóma mutációk: változások a kromoszómák szerkezetében; változások a kromoszómák számában.

Követelmények

A kollokvium szóbeli.

A felkészüléshez a hallgató rendelkezésére áll az előadás ppt prezentációk nyomtatott formája és a tételsor.

Az érdemjegy kialakításának módja:

0-49% elégtelen

50-59% elégséges

60-79% közepes

80-89% jó

90-100% jeles

 

                                                                                       

shadow