Genetika (BIB 1306) előadás

Biológia alapszak

Genetika (BIB 1306) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Bevezetés

A genetika tárgya és szerepe az emberi társadalomban

A gének és a környezet kölcsönhatása a fenotípus kialakulásában

 

2

Az öröklődés alapvető törvényszerűségei

Autoszómás öröklődés. Nemhez kötött öröklődés. Citoplazmás öröklődés

 

3

Az öröklődés kromoszóma elmélete

A kromoszóma elmélet. A mitózis és a meiózis. Alapvető életciklusok

 

4

Eukarióta kromoszóma térképezés

A kapcsoltság felfedezése. Rekombináció, térképezés. Tetrádanalízis

 

5

Baktériumok és fágok genetikája

A bakteriális konjugáció. Bakteriális transzformáció. Fágok lítikus és lizogén ciklusa, a transzdukció

 

6

A géntől a fenotípusig I.

Gének és géntermékek. Kölcsönhatások egyetlen gén alléljei között

 

7

A géntől a fenotípusig II.

Kölcsönhatások gének között. A fenotípus függése a környezettől és a genetikai háttértől

 

8

Az örökítő anyag természete

A DNS az örökítő anyag. A DNS szerkezete. A DNS replikációja. A kromatin szerkezete

 

9

A genetikai információ áramlása I.

Transzkripció prokariótákban. Transzkripció eukariótákban

 

10

A genetikai információ áramlása II.

A transzláció

 

11

 A transzkripció szabályozása

Szabályozás prokariótákban. Szabályozás eukariótákban

 

12

A génmutáció

A génmutáció típusai. A génmutáció mechanizmusa. Biológiai javító rendszerek

 

13

Kromoszóma mutációk

Változások a kromoszómák szerkezetében. Változások a kromoszómák számában

 

14

Mozgó genetikai elemek

A mozgó genetikai elemek felfedezése kukoricában. Prokarióták mozgó genetikai elemei. Eukarióta transzpozonok

 

 

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Javasolt az előadások rendszeres látogatása.

A félévi ellenőrzések követelményei:

-

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsga szóbeli, az előzetesen kiadott tételsor alapján.

A teljesítmény értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

A vizsgára készüléshez a hallgatók rendelkezésére áll az előadás ppt prezentációk nyomtatott formája

Introduction to Genetic Analysis, 8th edition

Griffith, Wessler, Lewontin, Suzuki, Miller

Freeman and Company, New York

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow