Molekuláris sejtbiológia (BIB 2213L) előadás

 

2016/2017 I. féléves

Biológia alapszak

Bioanalitikus szakirány

Molekuláris sejtbiológia (BIB 2213L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

A konzultáció adatai

Tematika

November 26. 11:00-17:00

(6 óra)

Helye: B404

A citoszkeleton: A sejtváz kialakulása, feladatai, elemei. A mikrotubulusok, az intermedier filamentumok , és az aktin filamentumok molekuláris felépítése. Motor proteinek.

A sejtek mozgása: A csillós és ostoros mozgás, az amőboid mozgás és az izommozgás molekuláris alapjai

A sejtek egymáshoz és környezetükhöz való kapcsolódása: A sejt-sejt közötti kapcsolatban résztvevő molekulák. Az extracelluláris mátrix felépítése. A sejt-ECM közötti kapcsolatban résztvevő molekulák. Sejtkapcsoló struktúrák típusai, molekuláris felépítésük és szerepük.

Szignál transzdukció: A jelátvitel jelentése. A szignál transzdukció általános vázlata. Ligandok típusai. A receptor-ligand kapcsolat jellemzői. Intracelluláris receptorok. Sejtfelszíni receptorok legfontosabb családjai. A szignált a citoplazmában továbbító fehérjék. Kinázok, foszfatázok, G-proteinek. Másodlagos hírvivők legfontosabb típusai, jellemzőik. A jelátvitel szereplőinek részvétele néhány fontos szignálútban.

Sejtciklus, apoptózis, rák: Az eukarióta sejtciklus részei és a mitózis áttekintése. A sejtciklust szabályozó rendszer részei. Chekpointok, ciklinek, ciklinfüggő kinázok. A sejtciklust befolyásoló intracelluláris és extracelluláris szignálok. A programozott sejthalál morfológiai jellemzői és molekuláris mechanizmusa. A rákos sejtek jellemzői. A rákos elváltozás okai

Követelmények

A kollokvium szóbeli.

A felkészüléshez a hallgató rendelkezésére áll az előadás ppt prezentációk nyomtatott formája és a tételsor.

Az érdemjegy kialakításának módja:

0-49% elégtelen

50-59% elégséges

60-79% közepes

80-89% jó

90-100% jeles

 

shadow