Viselkedésökológia (BIB2240 és KVB2106) gyakorlat

2016/2017 I. félév

Biológia BSc / Környezettan BSc

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Oktató: Dr. Mónus Ferenc

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

2

Módszertan: a viselkedésökológiában használt módszerek rövid, elméleti áttekintése.

 

4

Kutatástervezés I. : egyszerű viselkedésökológiai kutatások megtervezése aktív hallgatói részvétellel. Lehetséges problémák megbeszélése. Alapvető módszerek tisztázása. Előzetes ismeretek megszerzése a vizsgálandó fajokról, jelenségekről.  

otthoni, önálló munka szükséges

6

Kutatástervezés II. : egyszerű viselkedésökológiai kutatások megtervezése aktív hallgatói részvétellel. 2 konkrét vizsgálat kidolgozása.

 

8-

10

Vizsgálatok kivitelezése: az együtt megtervezett vizsgálatok gyakorlati kivitelezése, adatgyűjtés. Önálló hallgatói munka folyamatos konzultációs lehetőséggel.

külső helyszíneken, tömbösítve

12

Adatok értékelése: a hallgatók által gyűjtött valós adatok statisztikai elemzése, megbeszélése, konklúziók levonása.

 

14

Kritikus véleményalkotás: kiadott tanulmányokról a gyakorlaton szerzett ismeretek alapján

otthoni, önálló munka szükséges

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

a kiadott feladatok minőségi elvégzése, ezekhez a megelőző órákon elsajátított ismeretek alkalmazása

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Az órai és az otthoni feladatok megoldása és órán nyújtott szereplés alapján.

Ajánlott irodalom:

Krebs, J.R. & Davies, N.B. Bevezetés a viselkedésökológiába.

Barta, Z., Liker, A. & Székely, T. Viselkedésökológia: modern irányzatok.

Ajánlott weboldalak:

www.darwinnap.hu
www.behav.org/00library/
Alc_89/Alc989_cont_short_hun.html

 

shadow