Monitorozás statisztikai és térinformatikai módszerei (KVB2110) előadás

2016/2017 I. féléves

Környezettan alapszak

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Elmélet (előadás)

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Adatok kezelése táblázatkezelő irodai szoftverekkel.

Adatrögzítés, lista készítés, mezők érvényesítése, keresés, szűrés.

 

2

Adatok kezelése táblázatkezelő irodai szoftverekkel.

Képletek, szkriptek, statisztikai próbák, ábrák és grafikonok készítése.

 

3

Adatok kezelése adatbázis kezelő szoftverekkel.

Táblák készítése: mezők definiálása, mezőtípusok. Relációs adatbázis készítése, táblák közötti kapcsolatok.

 

4

Adatok kezelése adatbázis kezelő szoftverekkel.

Lekérdezés készítése, jelentés készítése, űrlapok készítése. Exportálás más formátumba, importálás más formátumból.

 

5

Adatok kezelése táblázatkezelő és adatbázis kezelő szoftverekkel.

Különböző forrásból származó adatok összeillesztése, azonos típusba konvertálása.

 

6

Bevezetés a térinformatikába, a GIS rendszerek alapjainak megismerése.

 

7

ArcGIS 10

Térképi rétegek létrehozása, szerkesztése, adatok rögzítése.

 

8

ArcGIS 10

Munka adatokkal, különböző térképi rétegek közötti kapcsolatok, lekérdezés, szűrés.

 

9

ArcGIS 10

Munka külső adatokkal, importálás, importált táblák adattartalmának használata meglévő térképi rétegekkel.

 

10

ArcGIS 10

Térképek publikálása, méretarányok, adattartalomtól függő megjelenítések.

 

11

Statisztikai programcsomagok

Az ’R’ programcsomag alapjainak megismerése

 

12

Alapvető statisztikai próbák elvégzése ’R’-ben. A Biodiversity-R megismerése.

 

13

Biodiverzitás vizsgálatokra kifejlesztett egyéb programok.

BirdSTATs és TRIM, Distance, MARK

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 ZH, 3 beadandó feladat

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

A tárgyra kapott jegy a ZH-kra és a beadott feladatokra kapott jegyek átlagából tevődik össze.

 

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Kötelező irodalom:

·         Barta, Z., Karsai, I., Székely, T. (1995) Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. KLTE, Debrecen

·         Demeter, A. és Kovács, Gy. (1991): Állatpopulációk nagyságának és sűrűségének becslése. Akadémia, Budapest.

Ajánlott irodalom:

·         Bibby CJ, Burgess ND, Hill DA, Mustoe SH (2000): Bird census techniques. Academic Press, London

·          

Ajánlott weboldalak:

http://www.ebcc.info/

 

shadow