Sejtbiológia (BIB 1211) előadás

20124/2015 II. féléves

Biológia osztatlan tanárképzés és biológia alapszak

Sejtbiológia (BIO1005 illetve BIB 1211) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A prokarióta és eukarióta sejt organizációja. Az eukarióta sejt eredete

 

2

A plazmamembrán szerkezete és funkciói. Membrántranszport

 

3

A membránműködés elektromos kísérő jelenségei. A sejtburok. Antigének, receptorok

 

4

A citoszol és a citoszkeleton

 

5

A sejtek mozgása

 

6

Az endoplazmás retikulum típusai és funkciói

 

7

A Golgi készülék. Az endoszómás-lizoszómás kompartment

 

8

Endocitózis, exocitózis szekréció

 

9

Peroxiszómák, mitokondriumok, kloroplasztiszok felépítése és működése

 

10

A sejtmag szerkezete és funkciói

 

11

A kromatinállomány és a kromoszómák

 

12

A sejtciklus. A mitózis

 

13

A meiózis

 

14

A sejtek differenciálódása, öregedése és halála

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

ajánlott

A félévi ellenőrzések követelményei:

Minden előadás előtt rövid ellenőrző dolgozat az előző előadás anyagából. Amennyiben a dolgozatok pontátlaga a 80 illetve 90%-ot eléri, jó illetve jeles érdemjegyet szerez a hallgató jegymegajánlással.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4 (BIO1005) illetve 3 (BIB1211)

Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsga szóbeli, az előzetesen kiadott tételsor alapján.

A teljesítmény értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

A vizsgára készüléshez a hallgatók rendelkezésére áll az előadások ppt prezentációinak nyomtatott formája

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

shadow